Militaria

_______________________________________________________________________________________________________________________________

     
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Agrell, Wilhelm.
Morgondagens krig : tekniken, politiken och människan
Stockholm : Ordfront, 2000,(Falun : Scandbook) 293[1]s. 22 x 14,5 cm. 524 g. ISBN: 91-7324-748-0 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # Lagad reva i omslaget, i övrigt i mycket fint skick. Militärväsen Allmänt, Krig, Väpnade konflikter, Militärväsen, Försvarsväsen, FÖRSVAR, SÄKERHET
    
(Ca.;292:00)    SÅLD !     M 23
___________________________________________________________________________________________________________

Ahremark, Carl Gustaf.
Hemliga sovjetiska flygprojekt under kalla kriget

Hallstavik : Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2006, (Finland) 175 s. Ill. 21 x 25 cm. 834 g. Faktagranskning: Carl-Fredrik Geust. ISBN: 91-976100-5-4 : Inb. förlagsband med skyddsomslag och läsemärke. # I mycket fint skick. Krigsflygplan, historia, Sovjetunionen 1945- Arméflyg, Sovjetunionen 1945, Teknisk utveckling, Flyghistoria, Flygteknik, Flygplan, Kalla kriget, Airplanes, Cold War, Soviet Union
   SÅLD !  M 11
___________________________________________________________________________________________________________

Anshelm, Jan, 1931-1996. (Red.)
Det svenska artilleriet 1794-1994  

Stockholm : Artilleri-tidskrift,[1994], ([Värnamo] :[Fälth]) 208 s. Ill. Tab. 25 x 17 cm. 545 g. ISBN: 91-630-2493-4 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Svensk historisk bibliografi, Svensk artilleribibliografi / Carl Herlitz. Arméns artillericentrum (medarbetare) Artilleri-tidskrift (medarbetare) Det svenska artilleriet, Artilleri, Sverige, Historia, Vetenskapshistoria, Sverige 1794-1994.
   100:-    M 21
________________________________________________________________________________________________________________________

Chant, Christopher.
Pansar - fler än 250 av världens stridsvagnar, stridsfordon och andra pansrade fordon

Hallstavik : Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2006, (Italien) 256 s. Ill. (vissa i färg) 30,5 x 23,5 cm. 1524 g. Militär faktagranskning: Carl-Gustaf Svantesson. Orig:s titel: Tanks. Översättning: Nils Haglund …ISBN: 91-976100-2-X ; Inb. dekorerat fölagsband. # I mycket fint skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Pansarvagnar, historia, Pansarbandvagnar, Stridsvagnar, Stridsfordon, Orig:s titel: Tanks.
   200:- M 12
___________________________________________________________________________________________________________

Dahllöf, Gunnar.
Teknikkriget som förändrade världen - den epokgörande utvecklingen under andra världskriget av radarn, libertyfartyget,
datorn, jetflyget, syntetmaterialen, v-vapnen och atombomben

Stockholm : Svenskt militärhistoriskt bibliotek, 2001, 139 s. ill. 24,5 x 17 cm. 467 g. ISBN: 91-974056-0-4 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. teknik,
 militärteknik, andra världskriget, militaria, historia

    SÅLD !   M 4
___________________________________________________________________________________________________________

Hagblom, Bengt. (Red.)
Kungl. Norrlands artilleriregemente 1893-1993 - beskrivning av regementet och vad som hänt där under dess första sekel

Östersund : Regementet, 1993, (Västervik : Ekblad & Co) 514 s. Ill. (vissa i färg) Kartor. Tab. 25 x 19 x 3,5 cm."Skrymmande" 1721 g. ISBN: 91-630-0870-X ;
Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick. Svensk historisk bibliografi, Norrlands artilleriregemente, (1893-1997) Regementen historia,
Sverige, Norrland 1800-talet, 1900-talet, Militärväsen, Allmänt,

   230:- M 7
___________________________________________________________________________________________________________

Hammargren, Henning, 1900-1980.
Vapenköp i krig - svenska krigsmaterielinköp i Italien under andra världskriget

Stockholm : Marinlitteraturfören. 1981, (Malmö : Norden) 144s.[6] pl.-bl. 22 x 15,5 cm. 337 g. Marinlitteraturföreningen, 67. ISBN: 91-85944-02-5 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # Namn, nummer, ngr lagade revor på omslag, i övrigt i mycket fint skick. Svensk historisk bibliografi. Serie: Marinlitteraturföreningen, 67. Historia, Sverige, Andra Världskriget , Militärväsen Allmänt, Sverige, Materiel, Utrustning, vapenhandel, Italien, Krigsmateriel, Andra världskriget 1939-1945, 1900-talet,
  80:-    M 17
________________________________________________________________________________________________________________________

Hastings, Max. / Jenkins, Simon.
Slaget om Falklandsöarna

Utg. för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek av Replik,2005, (Finland) 471 s. Ill. 23,5 x 16,5 cm. 961 g. Originaltitel: The Battle for the Falklands. (engelska)
Översättning: Kjell Waltman. ISBN:91-88818-74-8 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # En liten tape lagad reva på omslaget, i övrigt i mycket gott skick.
Falklandskriget 1982, Falkland Islands War, 1982. HISTORIA, militaria

   160:- M 9
___________________________________________________________________________________________________________

Högberg, Leif. / Ohlsson, Jan Erik.
Militär utflykt! - en vägvisare till militärhistoriska sevärdheter i Sverige

Skurup : Fort & Bunker, [2006] (Klippan : Ljungbergs tryckeri) 256 s. Färgill. 20 x 15 cm. 426 g. ISBN: 91-973900-8-9 ; Limhäftad. # I mycket fint skick (Mint).
 Svensk historisk bibliografi, Historiska minnesmärken, militära aspekter, Sverige, guideböcker, militärhistoria guideböcker, Sweden, Military history, Museer,
Museums, Kulturminnesvård, Militära byggnader, Resehandböcker, militaria

     SÅLD !   M 8
___________________________________________________________________________________________________________

Kungl. arméförvaltning tygavdelning
Matematiska tabeller m m för Artilleriet / V 214

Stockholm, 1952, KRAFT, tab. diag. 75 s. 21 x 16 cm. 128 g. Limhäftad. Blå linneimitation. # I stort i fint skick, ngr små märken på omslaget finns. Matematik
för militärer, Artilleriet, arméförvaltning, militaria

    110:- M 1
___________________________________________________________________________________________________________

Liander, Peter.
Flygvapnets Sk 16

Stockholm : Svensk flyghistorisk förening (SFF), 2006, 176 s. Ill. (vissa i färg) 30,5 x 21,5 cm. 860 g. Flyghistorisk revy, 0345-3413 ; Specialnr 2006. Inb. dekorerat
 förlagsband. # I mycket fint skick. Flyghistorisk revy, 0345-3413 ; Specialnr 2006. North American Sk 16 Harvard, historia, Sverige 1900-talet, Stridsflygplan,
Skolflygplan, Sweden, History

    140:-   M 10
___________________________________________________________________________________________________________

Lundqvist, Walter. (Red.)
Försvarets högskolor 1818-1968

Stockholm : Militärhist. förl. 1968, (Kristianstad : Kristianstads länstr.) 255[1]s. 24 x 17 cm. 633 g. Inb. Blått linneband med guld dekor. # Mindre stötmärke i nederkant på främre pärm, i övrigt i mycket fint skick. Serie: Militärlitteraturföreningen, 248. Militärhistoria, Military history, Högskolan, Sverige, Yrkesutbildning, Fackskolor, Militärväsen,
   100:-   M 20
________________________________________________________________________________________________________________________

Petri, Gustaf, 1885-1964.
Mina hemvärnsår.

Stockholm : Koop. förb. 1952, 240 s. Ill. 24 x 16 cm. 518 g. Inb. Ljusgrått linneband med blå relief text. # Tillskrift, namn, nummer, i övrigt i mycket fint skick. Lantkrigsväsen, Historia, Vetenskapshistoria, Hemvärnet, Petri, Gustaf, 1885-1964. Frivilligt försvarsarbete, Lottarörelsen, Bilkårer, Skytterörelsen, Militärväsen, Sverige
   110:-     M 18
________________________________________________________________________________________________________________________

Smedberg, Marco. / Rimstrand, Torbjörn.
Om stridens grunder - från Waterloo till kryssningsrobotar

Stockholm : Page One, 1994, (Italien) 253,[2] s. Ill. (vissa i färg), kartor i färg. 27 x 21 cm. 1147 g. Illustrationer: Urban Frank. ISBN: 91-7125-028-X ; Inb. dekorerat
förlagsband med skyddsomslag. # Tapelagad reva i nedre kant på omslag, tillskrift fr. ÖB Owe Wiktorin, i övrigt i mycket fint skick. Fältslag, Battles, Militärväsen,
Allmänt Strategi, Taktik, Historia, Nya Tiden, Militära operationer, Krig, Stridens grunder, FÖRSVAR, SÄKERHET,

    (Ca.;495:00)110:-  M 5 / D
___________________________________________________________________________________________________________

Thorson, Ivan. (Red.)
Svenska artilleriet förr och nu / en överblick sammanställd och utgiven genom Artilleri-tidskrift

Stockholm : Artilleri-tidskrift , 1944, 288 s. Ill. 25 x 17 cm. 868 g. Inb. Rött pappband med guld dekor. # Lite nött i kanterna på pärm, gåvotillskrift på sid. 1, i övrigt i mycket fint skick. Vapen, Vapen historia, Artilleri, Weapons History, Weapons, Artilleri-tidskrift (medarbetare) Markoperationer, Armén, Lantkrigsväsen, Sverige, Militärväsen, Reg. & kårer
   100:-    M 19
________________________________________________________________________________________________________________________

Westergren , P-O.
Bodensignalister : berättelser och historier

[Boden] : Norrlands signalkår, 2000, Stockholm, Bomanstryck, 111 s. Ill. 26,5 x 21,5 cm. 573 g. ISBN: 91-630-9652-8 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket gott skick.
Norrlands signalregemente, Regementshistoria, Signalister, Boden

     125:-   M 24
________________________________________________________________________________________________________________________

Överbefälhavaren
Sjukvård i fält / SjvF 1963
Stockholm, 1963, Hälsingborgs litografiska AB. Ill. 95s. 19 x 13 cm. 118 g. Häftad. # I mycket gott skick. Medicin, Militärmedicin
   80:-   
  M 13
___________________________________________________________________________________________________________

Överbefälhavaren.
Lärobok i sjukvård för krigsmakten 1971 / L Sjv K
Stockholm, 1972, Victor Pettersons Bokindustri, 338s. Ill. 21 x 15 cm. 496 g. Häftad. # I gott skick. Medicin Militärmedicin - Lärobok i sjukvård för krigsmakten
   80:-     M 14
___________________________________________________________________________________________________________

Överbefälhavaren
Svensk Soldat. 1967 
Stockholm, 1967, Ivar Haeggströms, 222s. + 20s. "Ändringar och tillägg till 1967 års upplaga. (1968)". Ill. 21 x 15 cm. 396 g. Häftad. # I gott skick.Soldat instruktion.   
   60:-     M 15
___________________________________________________________________________________________________________

ÖB;s programplan.
Det militära försvaret 1979-1984.

Stockholm, 1978, Försvarets Reprocentral. 22s. 21 x 15 cm. 38 g. Klammerhäftad. # F4 på pärmens insida, i övrig i gott skick.
   40:-      M 16
_______________________________________________________________________________________________________________________________

16 st.
_______________________________________________________________________________________________________________________________