Pengar, politik, samhälle

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Barsamian, David. / Roy, Arundhati.
Författare räknar inte röster

Stockholm : Ordfront, 2005 (Smedjebacken : Scandbook) 187,[1] s. 20,5 x 13,5 cm. 335 g. Förord: Naomi Klein. Originaltitel: The checkbook and the cruise missile. Översättning: Hans O Sjöström. ISBN: 91-7037-106-7 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick. Roy, Arundhati, 1960- intervjuer, Indien, politik och förvaltning, STATSKUNSKAP, POLITIK
   75:- P 2
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ben Jelloun, Tahar...
11 september - ett år efteråt

Stockholm : Aftonbladet, 2002, (Danmark) 175 s. 18 x 11 cm. 103 g. Aftonbladet kulturpocket. Översättning: Karin Sjöstrand ...ISBN: 91-631-2402-5 ; Pocket. # I mycket fint skick. Aftonbladet kulturpocket. 11 september-attackerna 2001 sao September 11 Terrorist Attacks, Terroristattacker, STATSKUNSKAP POLITIK
   50:-    Pr 2
________________________________________________________________________________________________________________________

Boström, Donald. (Red. Foto) / Boström, Lars. M.fl.
Inshallah : konflikten mellan Israel och Palestina

Stockholm : Ordfront, 2001, (Italien) 309[3]s. Ill. (huvudsakligen i färg) 27,5 x 22,5 x 3 cm. "Skrymmande." 1382 g. ISBN: 91-7324-860-6 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick.
Svensk judisk bibliografi, Palestinafrågan, bildverk, Historia, Främre Asien, Modern Tid, Palestina, Israel, Intifadan, INTERNATIONELLA RELATIONER
    (Ca.:351:00)
100:-   P 22
________________________________________________________________________________________________________________________

Delin, Staffan. / M.fl. / Svantesson, Ingemar. (Red.)
Människan i en ny tidsålder
Stockholm : LT, 1981, 1. uppl. (Borås : Centraltr.) 103 s. 21,5 x 13,5 cm. 147 g. ISBN: 91-36-01864-3 ; Limhäftad. # Veck på främre pärm, i övrigt i gott skick.
New Age-rörelsen, Samhällsvetenskap, Rättsvetenskap, Alternativrörelser,
   
  60:-  P 25
________________________________________________________________________________________________________________________

Ekman, Bo. (Red.)
Bank, kund och samhälle i globaliseringens tid - en antologi tillägnad Göran Collert

Stockholm : Ekerlid, 2003, (Falun : Scandbook) 179, [1] s. Ill. 21,5 x 14 cm. 381 g. ISBN: 91-89617-59-2 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick. Beskrivning: Bankvärlden och de finansiella marknaderna befinner sig fortsatt i en dramatisk omstrukturering. De viktiga drivkrafterna har varit avregleringen under 1980-talet, kommunikationsrevolutionen under 1990-talet och globaliseringens genombrott. Svensk bankmarknad har förvandlats från en skyddad, reglerad och föga konkurrensutsatt affärsmiljö till en marknad öppen för konkurrens och influenser från en dynamisk omvärld. Bokens femton författare har alla varit aktörer i denna mäktiga förändringsprocess, som förvisso inte saknat inslag av stor dramatik. De har också alla haft långvariga relationer till Göran Collert. Denna antologi tillägnas Göran Collert i anslutning till hans avgång som arbetande styrelseordförande i FöreningsSparbanken. Bokens tema är Bank, kund och samhälle i globaliseringens tid och den speglar på olika sätt bankernas allt mer komplexa affärsmiljö och förändringsprocesser. Boken är också en spegling av Göran Collerts egen helhetssyn på bankernas roll för människor och samhälle.
Göran Collert har lett sparbanksrörelsens omvandling under 1990-talet. Han har också aktivt deltagit i den svenska bankstrukturens konsolidering och anpassning till de nya förutsättningarna. Övriga författare: Graham Barnes, Kaisa Bratt, Urban Bäckström, Bo Forslund, Hubert Fromlet, Christian Grönroos, Bengt K Å Johansson, Lars-Erik Kvist, Michael Maccoby, Madeleine Ramel, Anders Sahlén, Lillemor Smedenvall, Robert Stenram coh Carl Eric Stålberg. Banker Finansiella marknader Banks and banking Sweden Financial markets Ekonomi & Juridik Ekonomi och företag / Penning- och bankväsen
   120:- P 13
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elmbrant, Björn.
Hyperkapitalismen

Stockholm : Atlas. 2000, (Finland) 231 s. 21 x 16 cm. 398 g. ISBN: 91-89044-65-7 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick.
Kapitalism, Ekonomi, Privat, Äganderätt, Ekonomiska Förhållanden, Sverige, Privat äganderätt, Kapitalism - ekonomiska förhållanden, Globalisering
    (Ca.:280:00)
70:-   P 33
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elmbrant, Björn.
Dansen kring guldkalven - så förändrades Sverige av börsbubblan

Stockholm : Atlas, 2005, (Falun : Scandbook) 350 s. 22 x 15 x 3 cm. "Skrymmande." 528 g. ISBN: 91-7389-160-6 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # Noteringar och förstrykningar i texten, i övrigt i gott skick. Aktiemarknad, Sverige, Finanskriser, Financial crisis Sweden, Stock market crash, Aktiebolag, Marknadsekonomi, Ekonomiska aspekter, Kritiska händelser, EKONOMI
   50:- P 12
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

En bit på väg : Svenska transportarbetareförbundet 100 år : 1897-1997
Stockholm : Svenska transportarbetareförb. 1997, 333 s. Ill. (vissa i färg) 25 x 25 cm. 1370 g.
ISBN: 91-630-5321-7 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick.
Svensk historisk bibliografi, Svenska transportarbetareförbundet, Fackliga Organisationer, Sverige, Vägtransportväsen, Transportarbetare, Hamnarbetare, Tidningsbud, Stuveriarbetare, Väktare, Kvinnor på arbetsmarknaden,
  
   SÅLD !   P 23
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fant, Maj, 1930-1995. / Persson, Ewa.
Kvinnor, kärlek och pengar

Stockholm : Natur och kultur, 1993, (Falun : Scandbook) 138,[1] s. 21,5 x 14 cm. 289 g. ISBN: 91-27-03501-8 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick, som ny. Kvinnor och ekonomi, Privatekonomi, Könsroller, Kvinnofrågor, Sverige, Kärlek, Ekonomi, SOCIALA FRÅGOR
   (Ca.;215:00) 50:-  P 5
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fölster, Stefan.
Jämlikheten som försvann

Stockholm : Ekerlid, 2003, (Falun : ScandBook) 112 s. 22 x 14 cm. 253 g. ISBN: 91-89617-65-7 : Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Klasskillnader, Sverige, Fördelningspolitik, Socioekonomisk status, Jämlikhet, Inkomstpolitik, Skatter, Income distribution, Sweden, Distribution of wealth, Tax policy Sweden, Equality Sweden, Förmögenhetsfördelning, Inkomstfördelning, Socioekonomiska faktorer,
   (Ca.;237:00) 80:-  P 15
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Guillou, Jan.
Kolumnisten

Stockholm : Piratförlaget, 2005, (Falun : Scandbook) 397,[1] s. 21,5 x 15 x 3 cm. "Skrymmande." 672 g. ISBN: 91-642-0171-6 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket fint skick. media, tyckande, repotage, krönikor
   80:- Pr 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hallmark, Jan Peter.
Potenta pengar - Jung, känslor och myter

Stockholm : Akademeja, 1991, (Storbritannien) 128 s. Ill. 22 x 13,5 cm. 250 g. Foto: Per-Åke Persson. ISBN: 91-87390-12-4 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I fint skick,+ program från CG Jung-institutet, Zurich, 1993. Psykologi, Analytisk, Komplex Jung, Penningväsen, Bankväsen, Ekonomi, Jungiansk psykologi, Känslor, Pengar
80:- (Ca.;180:00) P 4
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hamilton, Carl.
Absolut - historien om flaskan

Stockholm : Norstedt, 1994, (Finland) 315 s. [24] pl.-s. (huvudsakligen i färg) 24 x 16 cm. 704 g. ISBN: 91-1-939242-7 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick. Absolut vodka, reklam, reklamkampanjer, marknadsföring, Förenta staterna, Försäljningsorganisation, Marknadsföring, Public Relations, Alkohol, Internationell marknadsföring, Industridesign, Alkoholhaltiga drycker, Drycker, Vodkaflaska, NÄRINGSLIV, HANDEL, Marketing,Sweden USA, Product design
 
  (Ca.;300:00) 80:-    Pf 2
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Havard, William C.
Hur USA styres

Stockholm : Aldus / Bonniers, 1966, (Lund : Berling) 254 s. 18,5 x 11 cm. 211 g. Originaltitel: The government and politics of the United States. Övers. av Sture Berggren. Pocket. # I gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Statskunskap, Politik, Förenta Staterna, USA
   60:- P 9
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Joelsson, Lotta.
425 år kring en gammal qvarn : en krönika om Berthe qvarn och Sia glass, ett jordbruk och en familj.

Halmstad : Byrån 1 & 2, [1994] (Helsingborg : Koloriten) 39[1]s. Ill. (vissa i färg) 29,5 x 22,5 cm. 506 g. ISBN: 91-972318-0-0 Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick, Numrerad med stämpel på sid. 1 : 662. Berthe qvarn, Sia glass, Stenström, Behandlar släkten Stenström. Matlagning, Sverige, Halland, 425 år kring en gammal kvarn : en krönika om Berthe qvarn och Sia glass, ett jordbruk och en familj. Företag Särskilda, Kvarnar, Historia, Livsmedelsindustri, Food industry, Företagshistoria, Business history, Sweden, Glasstillverkning, Kvarnindustri, Mjölindustri,
  
 130:-  Pf 6
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jöever, Malle.
Partek - mötet mellan världar

[Helsingfors] :[Partek], 1989,([Uddevalla] :[Bohusläningen]) 279[1]s. Ill. 24,5 x 16,5 x 3 cm. 775 g. Inb. förlagsband med skyddsomslag. # En lagade revor på omslaget, i övrigt i mycket gott skick.Partek, Företag Särskilda, Verkstadsindustri, Mineralvaruindustri, Företagshistoria, Finland, Engineering industry, Mineral industries JonBusiness history
   70:-   Pf 5
________________________________________________________________________________________________________________________

Keyes, Ken,jr.
Den hundrade apan

Vallentuna : Hagaberg, 1983, 3. uppl. (Angered : Graphic systems) 167 s. Ill. 18 x 11 cm. 137 g. Övers. och bearb.: Karin Olausson, Rune Olausson. Fackgranskning: Kerstin Holmquist, Gunnar Westberg. ISBN: 91-86584-01-4 ; Pocket. # namnad på sid. 1. i övrigt i mycket fint skick.
Nedrustning, Rustningskontroll, Kärnvapenkrigföring
    
40:-   P 24
________________________________________________________________________________________________________________________

Krona, Hans K. / Skärvad, Per-Hugo.
Revolutionens ledarskap - humankapital och turnaround management

Stockholm : Nerenius & Santérus, 1994, (Stockholm : Grafisk press) 188 s. Ill. 22 x 15 cm. 398 g. Illustrationer: Mari-Ann Öreberg. ISBN: 91-88384-49-7 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Företagsledning, Arbetsledning, Företag, Organisationslära, Studsvik energiteknik AB, Organisationsförändring, Företagsutveckling, Förändringsarbete, Humankapital, Corporate turnarounds, ARBETSLIV, Organizational change, Human resource management, Management
    (Ca.;350:00) 110:- P 6
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kumm, Björn.
Terrorismens historia

Lund : Historiska media, 2002, Utök. och rev. version. 275[1]s. 23 x 15 cm. 561 g. ISBN: 91-89442-51-2 : Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick.
Terrorism historia, terrorism, historia, Terrorismhistoria, Terrorister, Konspirativ verksamhet, Utomparlamentariska metoder, 1900-talet, 11 september-attackerna 2001. STATSKUNSKAP POLITIK
    (Ca.:257:00) 
90:-   P 31
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liedman, Sven-Eric.
Ett oändligt äventyr - om människans kunskaper

Stockholm : Bonnier, 2001, (Falun : AIT Falun AB) 410,[1] s. Ill. 23 x 16,5 x 3,5 cm. "Skrymmande." 835 g. ISBN: 91-0-057677-8 : Inb. förlagsband med skyddsomslag. # Klipp på sid. 1 högst upp, ngn liten reva på omslaget, i övrigt i gott skick. Kunskap, Knowledge, Kunskapsteori, Theory of Knowledge, Filosofi, Utbildning, Information, Inlärning, Intelligens, VETENSKAP, TEKNIK
   SÅLD !      Pi 2
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lindqvist, Sven.
Framtidslandet - välfärd, kvinnor och män, arbete

Stockholm : Ordfront, 2000, (Smedjebacken : Fälth & Hässler) 237,[1]s. 22 x 14 cm. 433 g. ISBN: 91-7324-782-0 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I nyskick. Välfärdsstaten, Sverige 1980-talet, 1990-talet, Statskunskap, Politik, Politiska Skrifter, Samhällsvetenskap, Rättsvetenskap, Filosofi, Välfärdspolitik, Välfärdssamhället, Arbete
    (Ca;304:00)  70:-   P 17
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lundqvist, Olle.
Tafsa inte på mina T-tröjor - krönikor och kolumner i Norra Västerbotten 2005-2007

Skellefteå : Norra Västerbotten, 2007, (Robertsfors : Tryckeriet i Robertsfors) 167 s. 24 x 17 cm. 486 g. ISBN: 978-91-633-1465-0 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) # Signerad av ff. I mycket gott skick.  Norra Västerbotten (tidning), krönikor och kolumner
    90:-   P 19
__________________________________________________________________________________________________________________________

Moen, Jan, 1933-1995. (Red.)
Vädret, vattnet och vi : SMHI fyller 100 år

Stockholm : Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) : Allmänna förl. 1973, (Stockholm : Tiden-Barnängen) 264 s. Ill. 21 x 22 cm. 795 g. Teckningar: Erik Liljas. ISBN: 91-38-01568-4 ; Blått linneband med guld textdekor. (utan omslag) # I gott mycket skick. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Geofysik, Historia, Sverige, Klimat, Vatten, Väderlekhistoria, hydrologi, meteorologi, Naturkatastrofer, Naturvetenskap, Vetenskaplig verksamhet, Kulturell verksamhet, Institutioner, Meteorologi, Hydrologi
    
80:-   Pf 7
__________________________________________________________________________________________________________________________

Nyberg, Andreas.
(Red.)
Världens största konspirationer

Sundbyberg : Semic, 2002, 156 s. Ill. 23,5 x 16 cm. 374 g. ISBN: 91-552-1033-3 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Konspirativ verksamhet, historia, konspirationer, teorier
   (Ca.:143:00) 60:-  P 16
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Olsson, Torsten. / Ericson, Björn. / Hallner, Björn.
Från predikanter till aktivister : föreningsliv och samhälle i utveckling

Borlänge : Björnen, 1994, (Lund : Btj) 171 s. Ill. Diagr. Tab. 18 x 24 cm. 377 g. Bilder: Berit Djuse ... ISBN: 91-88528-07-3 ; Limhäftad. # I mycket gott skick. Svensk historisk bibliografi, Föreningar, Folkrörelser: historia: Sverige, Socialhistoria, Nya Tiden, Modern Tid, KULTUR MEDIA, Folkrörelserhistoria,
     (Ca.:290:00)  
70:-   P 27
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pedersson, Svante. / Pedersson, Lasse.
Föreningsboken

Stockholm : Bilda, 2002, 2. tr. (Falköping : Elander Gummesson) 206[1]s. Ill. 25 x 18 cm. 546 g. Foto: Denise Grünstein ... ISBN: 91-574-5517-1 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket gott skick.
Handbok för föreningslivet, Föreningsteknik, Mötesteknik, Förhandlingsteknik
    (Ca.:339:00) 
60:-  P 32
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Porter, Michael E.
Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance

Free Pr. USA. 1985, 557 pp. diagr. tab. 24,5 x 16,5 x 3,5 cm. 991 g. "Bulky" acording the Swedich Post reate. Book is in English. ISBN: 0-02-925090-0 : Binding: Hard Cover whit dustcover. # Condition: As New. Competition, Industrial management, Konkurrens, Strategisk planering, Företagsorganisation, Strategic planning, Företagsorganisation, Företagsledning, Företagsformer, Management, Värdekedja, Value chain, A English book.
   130:- Pf 3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sturmark, Christer. / Brandén, Ulrik.
Digital kommunikation i nätverkssamhället - en guide för konkurrens och överlevnad

Stockholm : Svenska förl. 2001, (Smedjebacken : Fälth & Hässler) 238,[1]s. 22 x 15 cm. 461 g. ISBN: 91-7738-580-2 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket fint skick. Informationssamhället, Internet, Databranschen, Information och kommunikation, Internationalisering, Information society, Kommunikation, IT-samhället, Digital kommunikation, Internetlänk, http://www.kommunikation.nu Informationsteknik, IT, IT-samhället, Informationssamhället, Internet, Masskommunikation,
   (Ca.;387:00) 
90:-   Pi 3
__________________________________________________________________________________________________________________________

Sundström, Lennart.
Nya handboken för uppfinnare, innovatörer & entreprenörer

Stockholm : Informationsförl. 1997, (Södertälje : Fingraf) 288 s. Ill. Tab. 24,5 x 18 cm. 819 g. ISBN: 91-7736-349-3 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag och läsemärke. # I mycket fint skick. Innovationer, Patenträtt, uppfinnare, innovatörer och entreprenörer, Driftsorganisation, Produktutveckling, materialrätt, Nya produkter, Technological innovations, New products, Patent law, Sweden, Uppfinningar
   (Ca.;560:00) 110:-  P 8
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thärnström, Björn. (Red.) M.fl.
Deklarationen 100 år och andra tillbakablickar - en jubileumsbok

Stockholm : Riksskatteverket : [Norstedts juridik], 2003, 1. utg. (Stockholm : Elander Gotab) 171 s. Ill. (vissa i färg) 23,5 x 15,5 cm. 476 g. ISBN: 91-38-32049-5 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Deklaration, historia, Sverige 1900-talet, Riksskatteverket, EKONOMI
    90:-  P 18
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Westander, Henrik.
Bofors svindlande affärer

Stockholm : Ordfront : Pax, 1988, 1. uppl. (Stockholm : Ordfront) 208,[2]s. 21 x 13 cm. 300 g. ISBN: 91-7324-308-6 ; Häftad. # Veck på främre omslaget, lite nött i kanterna, i övrigt i gott skick. Bofors AB, Vapenhandel, Handel, Speciella Varor, Militärväsen, Materiel, Utrustning, Vapenexport, Sverige, Krigsmateriel, Om krigsmaterielinspektionens och regeringens agerande samt om den eventuella kopplingen till Palme-mordet, Vapenexport, Armaments industry: Sweden, Arms control: Sweden, Krigsmaterielinspektionen, Armaments, Exports
   70:-   Pf 4 / D
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wettergren, Gunilla.
Resan till vårt nya land - en folkhemsvision

Stockholm : Prisma i samarbete med Svenska kommunalarbetareförb. 1993, (Falun : Scandbook) 235 s. 21,5 x 14 cm. 423 g. ISBN: 91-518-2563-5 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket fint skick. Skönlitteratur, Statskunskap, Politik, Sverige, Politiska Skrifter, Folkhemmet
   90:- P 14
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wickbom, Ulf.
Den goda kraften

Uppsala : Gullersbild, 1995, (Västerås : Tryckcentra) 158,[1] s. Ill. (vissa i färg) 22 x 21,5 cm. 635 g. Foto: Peter Gullers m.fl. ISBN: 91-972504-0-6 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket fint skick, som ny.  Svensk historisk bibliografi, Behandlar Ångpanneföreningen. Företag, Särskilda, Värmemotorer, Ångmaskiner, Sverige, Historia, Modern Tid, Företagshistoria, Business history, Konsultföretag, Consulting firms, Sweden, Steam coal industryhistory,
    (Ca.;350:00) 90:-  Pf 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wickbom, Ulf.
Den goda kraften

Uppsala : Gullersbild, 1995, (Västerås : Tryckcentra) 158[1]s. Ill. (vissa i färg) 22 x 22 cm. 632 g. Foto: Peter Gullers m.fl. Behandlar Ångpanneföreningen. ISBN: 91-972504-0-6 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket fint skick. Svensk historisk bibliografi, Ångpanneföreningen, Företag, Särskilda, Värmemotorer, Ångmaskiner, Sverige, Historia, Modern, Tid, Företagshistoria, Business history, Konsultföretag, Consulting firms, Sweden, history, Steam coal industryhistory,
   (Ca.;350:00)  90:-   Pf 1 / 2 D
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wijk, Erik.
Göteborgskravallerna : dokument, vittnesmål, kommentar

Stockholm : Manifest kulturproduktion, 2001, (Bjärnum : Bjärnums tr.) 236[3]s. 22 x 12 cm. 258 g. ISBN: 91-89291-15-8 ; Limhäftad. # I mycket gott skick. Europeiska rådet. Möte (Göteborg : 2001) Göteborgskravallerna 2001, personliga berättelser, Utomparlamentariska Metoder, Sverige, STATSKUNSKAP, POLITIK,
   
60:-  P 26
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Øvig Knudsen, Peter.
Blekingegadeligan / Den danska cellen

Stockholm : Karneval, 2009, 1 vol. Ill. 349 s. 24 x 17,5 x 3 cm. "Skrymmande." 716 g. Originaltitel: Blekingegadebanden. Översättning: Margareta Norlin. ISBN: 978-91-85703-27-2 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket fint skick. Språk: svenska, Översättning från: danska, Vol. 1: 349 s. Innehåll: 1 : Den danska cellen -- Blekingegadeligan, Terrorism historia, Danmark 1945- Terrorister, Rån, historia, Revolutionary or terrorist groups Denmark, Armed robbery Denmark, Den danska cellen Den hårda kärnan
   
120:- P 21
_______________________________________________________________________________________________________________________________

34 st.
_______________________________________________________________________________________________________________________________