Psykologi & Pedagogik / Skolböcker

_______________________________________________________________________________________________________________________________

            

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ackerman, Diane.
Sinnenas naturlära

Stockholm : Forum, 1992, (Borås : Centraltr.) 293,[1]s. 23,5 x 16,5 x 3 cm. "Skrymmande". 653 g. Originaltitel: A natural history of the senses. Översättning: Margareta Eklöf. ISBN: 91-37-10177-3 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket i fint skick. Språk: svenska Översättning från: engelska, Sinnesorgan, Sense organs, Psykologi, Fysiologisk Sinnesförnimmelser, Perception, Människan, Sinnen, Luktsinnet, Smak, Hörsel, Känsel, Synen, Fysiologisk psykologi, människans psykologi
  (Ca.;270:00)  100:-  C 119
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bauth, Ruth. / Jönsson, Bodil. / Svensk, Arne.
Ge oss bara redskapen - om nya möjligheter till utveckling och inlärning i omsorgsverksamhet och särskola, hemma och i samhället

Stockholm : Natur och kultur, 1995, (Falköping : Gummesson) 143 s. Ill. (huvudsakligen i färg) 23,5 x 15,5 cm. 405 g. ISBN: 91-27-05827-1 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket i fint skick. Education of mentally retarded, Handikapphjälpmedel, Forsknings- och utvecklingsverksamhet, Personer med psykiska funktionshinder, utbildning och undervisning, Sverige, Specialundervisning, Research, Self-help devices for people with disabilities, Special education, Social, Omsorg, Handikappade, Psykiskt, Tekniska hjälpmedel, Rehabiliteringsteknik, Psykiskt handikappade, Social omsorg, Psykiskt utvecklingsstörda, Förståndshandikapp, Mental retardation, Specialpedagogik, Särskolan, Handikapphjälpmedel, psykiskt handikappade forsknings- och utvecklingsverksamhet,
  (Ca.;310:00)  100:-  C 116
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Billström, Jakob.
Psykologiska synpunkter på uppfostran

Uppsala : Lindblad, 1932, 3. uppl. 128 s. 19 x 13 cm. 212 g. Inb. halvklotband, med blåstänkt snitt runt om, konstpapper på pärmsidorna, text och dekor i guld, medbundna båda omslagen. Bokbindare Håkan Wahlström, Stockholm. # Ded. på titelsidan fr. ff. i övrigt i mycket fint skick. Pedagogisk, Psykologi, Barn, Ungdom
    90:-   Cu 7
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Boström, Lena.
Från undervisning till lärande

Jönköping : Brain Books, 1998, (Falun : Scandbook) 159 s. Ill. 21,5 x 17,5 cm. 399 g. Illustrationer: Karolina Engblom. Inlärningsrevolutionen i praktiken. ISBN: 91-88410-79-X ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Inlärning, pedagogik, Learning, Pedagogisk, Psykologi, Kognitiv, Pedagogisk metodik, Undervisning, Inlärningsstilar, Inlärningspedagogik,
   (Ca.;190:00) 100:- C 128
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brady, Joan.
Jag behöver inte ha barn för att känna mig hel 

Stockholm : Forum, 1999, (Falun : AIT Falun AB) 137[1]s. 22 x 14,5 cm. 314 g. Originaltitel: I don't need a baby to be who I am. Översättning: Lena Torndahl. ISBN: 91-37-11422-0 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Originaltitel: I don't need a baby to be who I am. Barnlöshet, Litteraturhistoria, Amerikansk, Engelskspråkig, Psykologi, Könspsykologi, Könsroller, Kvinnofrågor, Familjesociologi, Genus (socialt kön) Brady, Joan. Moderskap, Kvinnopsykologi, Biografi
  (Ca.:217:00)
70:-        Cp 15 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Brazelton, T. Berry.
Barn - om utveckling och uppfostran de första sex åren

Stockholm : Bonnier Alba, 1993, (Uddevalla : Bohusläningen) 416 s. Ill. 24,5 x 17,5 x 3 cm. "Skrymmande." 934 g. Fotografier: Beppe Arvidsson ... Originaltitel: Touchpoints. Översättning [och bearbetning]: Ingrid Maria Ingemark. ISBN: 91-34-51454-6 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket fint skick.
Språk: svenska, Översättning från: engelska, Originaltitel: Touchpoints. Psykologi, Småbarn

   (Ca.;250:00) 90:-  Cp 21
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Buscaglia, Leo. / Short, Steven. (Red.)
Leva älska lära - tretton föreläsningar

Stockholm : Forum, 1992, (Finland) 266[2]s. 22 x 14 cm. 397 g. Originaltitel: Living, loving & learning. Översättning: Britt Arenander. ISBN: 91-37-09284-7 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) # I mycket gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, living, loving and learning, Tillämpad Personlig, Utveckling, Träning, Psykologi, Personlig utveckling
   
50:-    Cp 31
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Börjeson, Lena.
Inspirera varandra - tips för alla som arbetar med utbildning

Uppsala : Konsultförl. 1994, (Halmstad : Bull) 112 s. Ill. 24,5 x 16,5cm. 364 g. Teckningar: författaren. ISBN: 91-7005-057-0 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I fint skick, ngr. bruksspår på pärm. Pedagogik, Utbildning, Pedagogisk, Metodik, Pedagogisk metodik, Lärarroll, Handledning, Undervisning, Kompetensutbildning, Organisationer, Pedagogisk kvalitet, Lärarrollen, Vuxna, Vuxen, Inlärning, Presentationsteknik, Muntlig framställning, Undervisningsmetodik
   (Ca.;290:00) 110:- C 130
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cameron, Julia.
Öka din kreativitet - den artistiska vägen

Malmö : Richter, 1995, (Malmö :Team offset) 239 s. 23 x 16 cm. 401 g. Originaltitel: The artist's way. Översatt av Louise Moëll. ISBN: 91-7705-102-5 ; Inb. dekorerat förlagsband. # Bortklippt 2 cm. högst upp på sid. 1. i övrigt i gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Kreativitet, Psykologi, Kognitiv, Fantasi, Arbetspsykologi, Personlig utveckling,
   (Ca.;330:00)    SÅLD ! C 110
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Carlberg, Anders.
Generationsklyftan hotar demokratin : två böcker i en / Vuxna betyder allt - är vi vuxna uppgiften?

Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2007, 3. uppl. (Finland) 303[1]s. 23 x 19 cm. 598 g. ISBN: 978-91-7224-044-5 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) # I mycket gott skick, som ny.
Innehåll: Vuxna betyder allt - är vi vuxna uppgiften? --Förebilder och berättelser för hopplösare. Innehåller även 8 tidigare ej publicerade artiklar. Ungdomar, Etik, Generationsklyftor, Sverige, Ethics, Youth, Förebilder och berättelser för hopplösare. Ungdomskultur, Generationskonflikter, SOCIALA FRÅGOR
 
   70:- Cp 36 D
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dryden, Gordon. / Vos, Jeannette.
Inlärningsrevolutionen - ett program för livslångt lärande

Jönköping : Brain Books, 1994 ; (Malmö : Skogs grafiska) 512 s. ill. diagr. tab. 23 x 15,5 x 3,5 cm. "Skrymmande". 773 g. Originaltitel: The learning revolution. Översättning: Ingemar Svantesson. ISBN: 91-88410-26-9 ; Häftad. # I gott skick. Inlärning, Learning, Psychology, Psykologi Kognitiv Inlärning Minne, Pedagogisk Psykologi Inlärning
  
90:-  C 50 / 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dyer, Wayne W.
Älska dig själv eller Inte sämre än man gör sig

Stockholm : Forum, 1983, (Storbritannien) [2] s. s.7-275,[1] s. 22 x 14 x 3 cm. "Skrymmande." 456 g. Originaltitel: Your erroneous zones. Övers.: Gösta Zetterlund. ISBN: 91-37-08065-2 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Självförverkligande, Psykologi, Tillämpad, Personlig Utveckling, Träning,
   85:- C 82 / 3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eenfeldt, Marie.
Barn och föräldrar i samspel - utvecklingspsykologi 0-20 år

Stockholm : Liber, 1990, 3. tr. (Arlöv : Berling) 266 s. Ill. 24,5 x 17 cm. 556 g. Illustrationer: Margareta Nordqvist. ISBN: 91-40-71882-4 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Barnpsykologi, Psykologi, Barn, Ungdom, Utvecklingspsykologi, Föräldrar. Barn- och ungdomspsykologi, Föräldrakunskap, Barnpsykologi, Föräldrar och barn,
   (Ca.;200:00)  90:-  D C 58 / 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eklund, Göran. / Lund, Mikael.
Den medskapande människan

Skellefteå : Sunnanåförl. 1998, (Skellefteå : Västerbottens tr.) 135 s. 24,5 x 19,5 cm. 502 g. ISBN: 91-87210-06-1 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Psykologi, Tillämpad, Personlig Utveckling, Träning, Förändringsarbete, Organisationsutveckling, Dialoger,
   (Ca.;440:00)  120:-  C 126
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Enbom, Ingalill.
Våga vara frisk

Stockholm : Trevi, 1993, (Södertälje : Fingraf) 232[1]s. 22 x 14 cm. 427 g. ISBN: 91-7161-068-5 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) # Tillskrift på sid. 1. i övrigt i mycket gott skick. Sjukdomsupplevelser, Självförverkligande, Self-actualization, (Psychology) Psykologi, Tillämpad, Personlig Utveckling, Träning,
  70:-     Cp 13
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eysenck, Hans J. 1916-1997.
Testa dig själv - innan någon annan gör det - åtta intelligenstest med facit och resultattabell

Stockholm : Prisma, 1991, (Finland) 174[1]s. Ill. 22 x 14 cm. 283 g. Originaltitel: Know your own I.Q. Till svenska av Inger Molde. ISBN: 91-518-2477-9 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) #  I mycket gott skick, som ny. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Tidigare utg. med titlarna: Är ni intelligent? och Är du intelligent? Intelligenstester, Psykologi, Mätmetoder, Intelligenstest, Test, Orig:s titel Know your own I. Q Psykologiska tester, Tester, Metodik, Psykologisk metodik,
 (Ca.:145:00)  70:-        Cp 17
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Faraday, Ann.
Lär av dina drömmar - självkännedom och styrka genom drömmen

Stockholm : Prisma, 1984, (Finland) 311,[1]s. 21 x 13,5 cm. 363 g. Prisma Magnum. Tidigare utg. med titeln: Drömkraft. Originaltitel: Dream power. Övers. av Gunnar Ruud. ISBN: 91-518-1720-9 ; Stor pocket. # Ett vikmärke på ryggen, i övrigt i fint skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Psykologi, Psykoanalys
   60:-  Cp 3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fredelius, Gunilla. / Klein Frithiof, Patricia. / Ursing, Ingrid.
Kvinnoidentitet - dynamisk kvinnopsykologi i ett livsloppsperspektiv

Stockholm : Natur och kultur, 2000, 2. utg. (Falun : AIT Falun) 163,[1]s. 21 x 13,5 cm. 266 g. ISBN: 91-27-08031-5 ; Limhäftad. # En del för- och överstrykningar i texten, i övrigt i gott skick. Psykologi, livscykeln, Könsidentitet, Kvinnorollen, Könsolikheter, Utveckling, Kvinnor, Women Psychology Sex role, Femininity, Könspsykologi, Kvinnofrågor, Kvinnopsykologi, Könsdifferenser, Könsroller, Identitet, Psychologylife cycle, Gender identity, Female role, Gender differences, Development, SOCIALA FRÅGOR, Identitetpsykologi,
   (Ca.;193:00) 
55:-   Cp 9
__________________________________________________________________________________________________________________________

French, Marilyn.
Bortom makten - om kvinnor, män och moral

Stockholm : Legenda, 1986, (Finland) [10]s. s. 13-668, 24 x 16 x 5 cm. "Skrymmande." 1101 g. Originaltitel: Beyond power. Översättning av Hans Sjöström. ISBN: 91-582-0541-1 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # Tapelagad reva på omslaget, omslaget ngt nött i kanten, ritat på nedre snitt, i övrigt gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Könsroller, Feminism, Kvinnor historia, Patriarkat, Sex role, Patriarchy, Feminism, Könsrollsfrågor, Historia, Kvinnor, Matriarkat, Orig:s titel Beyond power. Jämställdhet, Genus (socialt kön), Sociala frågor, Socialpolitik, Samhällsvetenskap
  (Ca.:246:00) 70:-   C 140
__________________________________________________________________________________________________________________________

Freud, Sigmund, 1856-1939.
Valda skrifter. Bortom lustprincipen - samt Masspsykologi och jaganalys - Jaget och detet - Hämning, symtom och ångest

Stockholm : Natur och kultur, 1995, 2. utg. (Borås : Centraltr.) 315,[1]s. 22 x 14,5 cm. 544 g. Originaltitel: Jenseits des Lustprinzips. / Massenpsychologie und Ich-Analyse. / Das Ich und das Es. / Hemmung, Symptom und Angst. Översättning och inledning av Ola Andersson. ISBN: 91-27-05357-1 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick. Övers. ur förf:s: Gesammelte Werke Tidigare utg. med titeln: Jaget och detet och tre andra skrifter om jagpsykologins framväxt. Bortom lustprincipen samt Masspsykologi och jaganalys Jaget och detet Hämning, symtom och ångest Masspsykologi och jaganalys ; Jaget och detet ; Hämning, symtom och ångest Masspsykologi och jaganalys. Del av/supplement till: Freud, Sigmund,Valda skrifter, Stockholm : Natur och kultur, 1995- Psykologi, Psykoanalys, Jaget, Masspsykologi, Freud, Sigmund,1856-1939.
   (Ca.:290:00)  140:-  Cp 12
__________________________________________________________________________________________________________________________

Friman, Helena. / Henschen, Helena.
(Red.)
Skolbarn - en folkundervisning växer fram

Stockholm : Folksam : Stockholms stadsmus. : Tiden, 1985, (Ungern) 323 s. Ill. 24,5 x 18 cm. 944 g. Folksams skriftserie. B ; 173. ISBN: 91-550-2901-9 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I gott skick. Uppfostran, Folkskolan, Skolhistoria, Skolbarn, 1815-1914, Slöjd, Skolslöjd, Undervisningsväsen, Skolväsen, Undervisning, Nya tiden, Historia, Folkundervisning, Skolhistoria, Grundskolan Sverige 1800-talet - 1900-talet
   (Ca.:270:00)  80:-  Cu 1
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gabrielsson, Ingela. / Sparre, Eva.
Andra halvlek - en liten praktika för 55+

Stockholm : Lifespan, 2003, (Kristianstad : Bohlins grafiska) [1]104 s. Färgill. 22 x 15,5 cm. 291 g. Illustrationer: Kurt Lundkvist. Medicinska illustrationer: Urban Frank ...Foto: Carl Löfman ...Medicinsk granskning: Olle Haglund. ISBN: 91-974716-0-7 : Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket gott skick. Ålderdomens psykologi, Åldrandet
   (Ca.:97:00) 45:-        Cp 20
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Guggenbühl, Allan.
Våldets kusliga fascination - att hantera destruktivt beteende och mobbning bland barn och ungdomar

Stockholm : Natur och kultur, 1998, (Falun : Scandbook) 179 s. 22 x 14,5 cm. 348 g. Originaltitel: Die unheimliche Faszination der Gewalt. Översättning: Margareta Wentz Edgardh. ISBN: 91-27-07117-0 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Språk: svenska, Översättning från: tyska, Våld, Mobbning, Ungdomsvåld, Violence, Bullying, Bullying in schools, Pedagogisk, Psykologi, Socialpsykologi, Barn, Ungdom, Adolescent, psychology, Child psychology, Schools, Social behavior, Barnpsykologi, Skolvåld, Ungdomsvåld, Ungdomar, Skolan, Våldskolan, SOCIALA FRÅGOR, Barn och våld
   (Ca.:290:00)
110:-  Cp 8
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gummesson, Margit...
Samverkan för utveckling i skola och barnomsorg

Stockholm : Allmänna förl. : Socialstyr. : Skolöverstyr. 1992, 1. uppl. (Falköping : Gummesson) 251 s. Ill. 24 x 17 cm. 479 g. Från Skåne: S 67-74: Samlad skoldag i Linero (Lund). - S 163-170: Idalaskolan i Veberöd. - S 171-175: Roslättsskolan i Svedala. - S 193-197: Byskolan i Torna Hällestad. ISBN: 91-38-40467-2 ; Limhäftad. # I mycket fint skick. Barnomsorg, Skolväsen, Sverige, Skolan samarbete, Skolbarnsoms org. School age child care, Undervisningsväsen, Förskolan, Grundskolan, Integration, Fritidsverksamhet, Samverkan barnomsorg och skola, Från Skåne: S 67-74: Samlad skoldag i Linero (Lund). - S 163-170: Idalaskolan i Veberöd. - S 171-175: Roslättsskolan i Svedala. - S 193-197: Byskolan i Torna Hällestad. Undervisningsväsen, Skånelitteratur 1992, Fritidshem
   (Ca.;226:00)  80:-   Cu 5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hayden, Torey L.
Bara barnet

Stockholm : Legenda, 1989, (Stockholm : Bonnier) 411,[1]s. 22 x 14 x 3 cm. "Skrymmande." 693 g. Originaltitel: Just another kid. Översättning av Ingela Bergdahl. ISBN: 91-582-1389-9 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Psykiatri, Barnpsykiatri, Ungdomspsykiatri, Child psychiatry, Education, special, Elever med svårigheter, Psykologi, Utvecklingspsykologi, Child psychiatry: popular works
   (Ca.;215:00)   SÅLD !  C 132 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hayden, Torey L.
Skymningsbarn

Stockholm : Natur och Kultur, 2006, (Uddevalla : Mediaprint) [2]s.5-336,[1]s. 22 x 14 cm. 469 g. Originaltitel: Twilight children. Översättning: Ulla Danielsson. ISBN: 91-27-11481-3 / ISBN: 978-91-27-11481-4 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) # I mycket gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Child Psychiatry, popular works, Child Psychiatry, case reports, Problembarn, fallstudier, Barnpsykiatri,
    60:-   Cp 14
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hayden, Torey L.
Rävungen

Stockholm : Natur och kultur, 1995, 1. kart. utg. (Finland) 234[1]s. 21,5 x 14 cm. 353 g. Originaltitel: One child. Översättning av Ingela Bergdahl. ISBN: 91-27-05659-7 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) # I mycket gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Originaltitel: One child. Psykiatri, Barnpsykiatri, Ungdomspsykiatri, Child psychiatry: popular works
     (Ca.:145:00)  50:-   Cp 30
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hammar, Gillis. 1887-1981. (festskriftsföremål)
Hammar Gillis. Svenska bildningsvägar 

Stockholm, 1947, 95, 198 s. Ill. NR. 856 / 1500 numrerade ex. 21 x 15,5 cm. 527 g. Inb. halvkotband. # I mycket fint skick. "En bok till Gillis Hammar och Svenska bildningsvägar" Folkbildning, Sverige, Hammar, Gillis. 1887-1981. (festskriftsföremål) Svenska bildningsvägar,
    60:-     Cu 9
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heinemann, Peter-Paul, 1931- 2003.
Mobbning - gruppvåld bland barn och vuxna

Stockholm : Natur och kultur, 1972, (Stockholm : Aronzon-Lundin) 174 s. Ill. NoK magnum. 20 x 14 cm. 264 g. ISBN: 91-27-17640-1 ; Limhäftad. # Ngr bruksspår på pärm, i övrigt i gott skick. Pedagogisk, Psykologi, Socialpsykologi, Disciplin, Mobbing
    (Ca.;320:00)  60:- C 124
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heller, Jane.
Omöjligt uppdrag

Malmö : Richter, 2002, (Falun : Scandbook) 350 s. 22 x 14,5 x 3 cm. "Skrymmande." 508 g. Originaltitel: Female intelligence. Översatt av Lisbet Holst. ISBN: 91-7711-154-0 : Inb. förlagsband med skyddsomslag. # Lagad reva på omslaget, i övrigt i mycket gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Originaltitel: Female intelligence. Första svenska uppl. 2002
     (Ca.:257:00)  
55:-   Cp 33
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hellevik, Ottar.
Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap

Stockholm : Natur och kultur, 1996, 4. tr. (Borås : Centraltr.) 314 s. Diagr. Tab. 24 x 17,5 cm. 725 g. Originaltitel: Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap ((norska)). Övers. av Monica Johansson. ISBN: 91-27-01431-2 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket gott skick. Språk: svenska, Översättning från: norska, Originaltitel: Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap ((norska)). Statsvetenskap metodik, Sociologisk metod, Samhällsvetenskaplig forskning metodik, Forskningsmetodik, Sociologi, Statskunskap, social sciences, methods, Sociology - Research - Methodology ; Sociology - Methodology, Sociologi, metodlära, Statskunskap och politik, Allmänt Metodlära, Politik, Samhällsvetenskaplig forskning, Statistik. Samhällsvetenskap, Politics: methods, Sociology: methods, Sociologisk metod, Samhällsvetenskaplig metod, Statskunskap och politik, Sociologisk metod, Forskningsmetoder, Statistiska metoder,
    (Ca.:330:00)
130:-   Cu 22
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Helling, Jonas.
Att bli pappa - så funkar det - barnkunskap, mammakunskap, graviditet, förlossning, småbarnstid

Stockholm : Bonnier Carlsen i samarbete med Vi föräldrar, 2001, (Italien) 113,[6]s. Ill. (vissa i färg) 22 x 21,5 cm. 431 g.Handbok om barn. ISBN: 91-638-2189-3 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket gott skick. Graviditet, Förlossning, Fäder, Fadersrollen, Father-childrelations, Fathers, Parenting, Pregnancy, Obstetrik, Psykologi, Könspsykologi, Papparollen, Föräldraskap, Familjeliv, Fäder, Parents
   80:-     Cu 8
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hildinger, Alf.
Folkskolepedagogik.

Stockholm : M. Bergvall, 1948, 5., överarb. uppl. 253 s. 21 x 14,5 cm 371 g. Inb. halvklotband, utan ryggtitel, med svart dkor på pärm. # I Mycket fint skick. Undervisningsväsen, Sverige, Grundskolan, Pedagogisk, Psykologi
   80:-   Cu 6
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Holm, Ulla.
Empati - att förstå andra människors känslor

Stockholm : Natur och kultur, 4tr. 2001 ; 2.uppdaterade och utök. utg. (Finland) 236[1]s. 21,5 x 14 cm. 425 g. 91-27-08097-8 : Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket gott skick.
Empati, Medicinsk sociologi, Empathy, Professional-patient relations, Högskolan Pedagogisk Metodik Medicin Medicin Allmänt Sociologi
    (Ca.:201:00)   
SÅLD !    C 78 / 2      D
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Janov, Arthur.
Primalskriket - om primalterapi - en ny metod att bota neuroser

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1974, (Lund : Berling) 459 s. 19 x 12 cm. 448 g. Fackgranskning: Björn Wrangsjö. Originaltitel: The primal scream. Övers. av Philippa Wiking. ISBN: 91-46-11698-2 ; Pocket. # Ngr små bruksspår på utsidan, ngr understykningar i texten, i övrigt i gott skick. Språk:svenska, Översättning från: engelska, Primalterapi, Primal therapy, Psykiatri, Psykoterapi, Neuroser, Primalterapi, Neurotic disorders: therapy, Psychotherapy, Psykiatriska behandlingsmetoder, Orig:s titel The primal scream primal theraphy: the cure for neurosis. Behandlingsmetoder, Terapimetoder, Samtalsterapi, Medicin
   50:-   Cp 6
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jegers, Ivars. / Lindgren, Mats.
Morgondagens skola - karta och kompass för pedagoger inför 2000-talet

Uppsala : Konsultförl. / Stockholm : Stift. Framtidens skola, 1997, 1. uppl. (Halmstad : Bull) 144 s. Ill. 24,5 x 16,5 cm. 444 g. Illustrationer: Pia Arrevik. Kairosbiblioteket. ISBN: 91-7005-097-X ; Inb. dekorerat förlagsband. # I fint skick, namn på pärm.Skolan, Förändringsarbete, Organizational change, Undervisningsväsen, Sverige, Företagsorganisation, Företagsledning, Företagsformer, Skolpolitik, Framtidsstudier, Organisationsutveckling, Kunskapsvärde, Ledarskap, Skolutveckling, Förändringsarbete, Utbildning, Kunskapssamhället, Skolpersonal,
   (Ca.;290:00)  100:- C 129
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jernelöv, Arne.
Frisk, välbärgad - och uttråkad? - en bok om konsten att se möjligheter med livet som pensionär

Västerås : Ica, 2006, (Falun : Scandbook) 126s. 23,5 x 16 cm. 343 cm. ISBN: 91-534-2673-8 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket gott skick, som ny.Pensionärer, psykologi, Livsåskådningsfrågor,
    80:-  Cp 5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juul, Jesper.
Ditt kompetenta barn - på väg mot nya värderingar för familjen

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1997, (Falun : Scandbook) 259 s. 22 x 14 cm. 463 g. Originaltitel: Dit kompetente barn (danska). Översättning: Cecilia Wändell. ISBN: 91-46-17044-8 ; Inb. dekorerat förlagsband. # Lätt nötta hörn, i övrigt i gott skick. Språk: svenska, Översättning från: danska, Child development, Barnuppfostran, Psykologi, Utvecklingspsykologi, Child rearing, Family relations, Barn, Familjen, Föräldrar, Uppfostran, Barnuppfostran, Familjesociologi, Barn- och ungdomspsykologi, Familjepsykologi, Familjesociologi, Relationer, Värderingar, Föräldrar och barn
   (Ca.;250:00)  SÅLD !  C 114
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kaplan-Williams, Strephon.
Drömarbete

Stockholm : Rabén & Sjögren, 1993, (Kristianstad : Kristianstads boktr.) 187 s. 21,5 x 14 cm. 351 g. Originaltitel: The elements of dreamwork. Översättning: Synnöve Olsson. ISBN: 91-29-61708-1 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket i fint skick. Språk: svenska Översättning från: engelska, Drömmar, Psykologi, Kognitiv, Psykoanalys,
   (Ca.;235:00)  80:-    C 117
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lehninger, Albert L, And Nelson, David L, And Cox
Principles of Biochemistry

New York, Institute of Electrical & Electronics, 1993, 2nd ed. 1013 pp. Illustrations. 28,5 x 24 x 4 cm. "Skrymmande." 2855 g. Language: English. ISBN-13: 9780879015008 / ISBN: 0879015004 ; Inb. dekorerat förlagsband. Hardcover binding.(kartonnage) # I mycket gott skick, in very good condition. Language: English. Biochemitry,
       (Ca.:490:00)
120:-  Cu 18
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liljeström, Rita.
Uppväxtvillkor : samspelet mellan vuxna och barn i ett föränderligt samhälle

Stockholm : LiberFörlag, 1980, 3. uppl. 9. tr. (Uddevalla : Bohusläningen) 271 s. Diagr. Tab. 21 x 15 cm. 380 g. Publica. ISBN: 91-38-01503-X ; Limhäftad. # Skolbib.ex. med stämplar, i övrigt i gott skick. Publica. Sociologi, Familjesociologi, Sverige, Uppväxtmiljöer, Familj, Miljö, Föräldrar, Barn, Uppväxtvillkor, Uppväxtförhållanden, Familjer, Familjen, Åldersgrupper, Sociala strukturer, Social differentiering, Ungdom, Ungdomskultur, Sociologi, Samhällsvetenskap,
 
 40:-  Cp 34
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lind, Ulla. / Hasselberg, Kersti. / Kühlhorn, Britt-Marie. (Red.)
Tidsbilder - perspektiv på skola och bildskapande under 150 år

Stockholm : Utbildningsradion, 1992, (Arlöv : Berling) 125,[1]s. Ill. (huvudsakligen i färg) 24,5 x 21,5 cm. 666 g. ISBN: 91-26-92520-6 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Bildundervisning, Historia, Sverige, Teckningsundervisning, Pedagogisk, Metodik, Konst, Musik, Teater, Film, Grundskolan, Nya Tiden, Bildskapande, metodik - bild - historia, Undervisning - bild - historia, Pedagogik, Bildkunskap, Konstundervisning, Estetiska ämnen, Konstbildning, UTBILDNING, FORSKNING, Konstpedagogik, skolan,
   (Ca.:270:00) 
100:-  Cu 12
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Longaker, Christine.
En värdig död - vägledning för vårdpersonal och anhöriga till svårt sjuka och döende

Stockholm : Natur och kultur, 1999, (Falun : AIT Falun AB) 325[1]s. 23,5 x 16 cm. 677 g. Originaltitel: Facing death and finding hope. Översättning: Per Rundgren. ISBN: 91-27-06151-5 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # Lätt naggat omslag med lagade revor, i övrigt i mycket fint skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Originaltitel: Facing death and finding hope. Attitude to death, Döden, Caregivers: psychology, Death, Terminal care: psychology, Sorgearbete, Psykologi, Tillämpad, Människan Inför Döden, Sjukvårdspersonal, Anhöriga, Döende, Tillämpad psykologi, Anhöriga, Barn och döden, Sjukvårdspersonal, Lidandet, Andlighet, Vårdpersonal, Hospice, Tanatologi, Sorg
     (Ca.;399:00)  
120:-   Cp 22
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lorentzon, Lars.
Vredens pedagogik - om arbete med barn och föräldrar i utsatta familjer

Stockholm : Rabén Prisma, 1994, (Kristianstad : Kristianstads boktr.) 184,[1]s. 22 x 14 cm. 362 g. ISBN: 91-518-2673-9 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick, (Mint).  Familjeterapi, Familjehjälp, Sverige, Psykiatri, Gruppterapi, Miljöterapi, Sociala frågor,
   (Ca.;230:00) 100:- C 123
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manning, Martha.
Underströmmar - en psykoterapeuts kamp mot sin depression

Stockholm : Natur och kultur, 1995, (Finland) 215[1]s. 21,5 x 13,5 cm. 340 g. Originaltitel: Undercurrents. Översättning av Per Rundgren. ISBN: 91-27-05477-2 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) # I mycket gott skick, som ny. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Manning, Martha. Depression, personal narratives, Electroconvulsive therapy, Psychotherapy, Self care, Depressioner, Biografi, Genealogi, Psykiatri, Sjukdomar, Psykiska, Psykoterapeuter, Terapi, Biografier, Psykiatriska behandlingsmetoder, Psykoterapi, Elchockbehandling, Självbiografi, Elektrokonvulsiv behandling, Sjukdomsupplevelser, Orig:s titel: Undercurrents. Psykiska sjukdomar, Behandlingsmetoder, Förenta staterna, 1900-talet,
     (Ca.:290:00)   
90:-     Cp 28
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Matthis, Iréne. (Red.)
På Freuds divan - Freuds fallbeskrivningar i sju nytolkningar

Stockholm : Natur och kultur, 1994, (Falun : Scandbook) 343 s. 22 x 14,5 cm. 575 g. ISBN: 91-27-04009-7 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # Ngn liten reva i kanten på omslaget, i övrigt i gott skick. Psychoanalysis: case studies, Psykoanalys, Psykologi, Freud, Fallstudier, Freud, Sigmund, Freudianism, Fallbeskrivningar
 SÅLD ! (Ca.;290:00)    C 111
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

May, Rollo, 1909-1994.
Kärlek och vilja

Stockholm : Natur och kultur, 1994, (Falun : Scandbook) 364 s. 22 x 14,5 x 3 cm. "Skrymmande." 528 g. Psykologins pionjärer. Originaltitel: Love and will. Översättning av Philippa Wiking. ISBN: 91-27-03893-9 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Psykologi, Psykoanalys, Kärlek, Vilja, Viljeprocessen, Originaltitel Love and will.
  (Ca:260:00) 
 SÅLD !   C 49 / 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Torbiörnsson, Anna.
Tid med tonåringar - att vara förälder idag 

Stockholm : LT, 1996, (Smedjebacken : Smedjebackens grafiska) 138,[1]s. 22 x 14,5 cm. 298 g. ISBN: 91-36-03274-3 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket fint skick. Tonåringar, Psykologi, Barn, Ungdom, Föräldrar, Familjen, Socialpsykologi, Ungdomar, Uppfostran, Föräldraskap, Utvecklingspsykologi, Ungdomspsykologi, Familjeliv
   (Ca.:200:00)   60:-   Cp 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Näslund, Görel Kristina.
Lär känna psykopaten

Stockholm : Natur och kultur, 2004, ou. (Finland) 218,[1]s. 22 x 14,5 cm. 421 g. Fackgranskning och förord: Martin Grann. ISBN: 91-27-09794-3 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick, (Mint). Antisocial, Personality, Disorder psychology, Psychopathology, Psykopati, Psykiska sjukdomar och störningar, Psykiatri, Fallbeskrivningar, Rättspsykiatri, Psykologi, HÄLSA SJUKVÅRD
   110:- C 120
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ohlson, Liselotte.
Pedagogiskt ledarskap

Stockholm : Liber, 2002, 2. uppl. (Borås : Centraltr.) 159 s. Ill. (vissa i färg) 24 x 16 cm. 287 g. ISBN: 91-47-05582-0 ; Limhäftad. # Lätt brukad, främst utsidan. Education, Psykologi, Tillämpad, Ledarskap, Pedagogik, Leadership,
   (Ca.;457:00)  SÅLD ! C 67
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orlenius, Kennert.
Värdegrunden - finns den?

Hässelby : Runa, 2001, 1. uppl.(Malmö : Prinfo/Team Offset & Media) 232 s. 21 x 15 cm. 300 g. ISBN: 91-88298-53-1 ; Limhäftad. # En del understrykningar i texten, i övrigt i gott skick. Etik studier och undervisning, Yrkesetik, skolan, Värderingar, studier och undervisning, Pedagogisk, Metodik, Etik, Undervisningsväsen, Värdegrund, Pedagogisk metod, Barnuppfostran, Ungdomar, Demokrati, Empati, UTBILDNING, FORSKNING,
  (Ca.:280:00)
  SÅLD !      Cu 13 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Petersson, Anders, 1831-1906.
Grekisk läsebok / till läroverkets tjänst utarb.

Lund : Gleerup, 1900, 3. uppl. 72 s. 21 x 14,5 cm. 159 g. Inb. klotband med svart dekor. # Namn, datum, år på sid. 1. i övrigt i fint skick. Språk: svenska & nygrekiska. läsebok
   80:- C 133
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Platen, Magnus von, 1920-2002.
Privatinformation i skolan - en undervisningshistorisk studie =
[Privatunterricht in der Schule] - [eine unterrichtshistorische Studie]
Umeå : Umeå univ.-bibl. 1981, (Kalix : Nordström) [7],149s. 24,5 x 16,5 cm. 277 g. Umeå studies in the humanities, 34. ISBN: 91-7174-059-7 ; Limhäftad med skyddsomsalg. # I mycket fint skick. Språk: svenska, Sammanfattning på: tyska, Umeå studies in the humanities, 34. Mit deutscher Zusammenfassung, Uppfostran, Undervisning, Sverige, Historia, Vetenskapshistoria, Privatundervisning Sverige, 1700-talet,1800-talet
   60:-     Cu 10    D
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pollak, Kay.
Att välja glädje - en bok om att få ett bättre liv

Stockholm : Hansson & Pollak, 2001, (Finland) [8]s. s. 13-203,[2] s. 23 x 14,5 cm. 469 g. Redigerad och bearbetad av Carin Pollak. ISBN: 91-631-0984-0 ; Inb. dekorerat förlagsband med rött läsemärke.. # I mycket gott skick. Psykologi, Tillämpad, Personlig Utveckling, Träning, Livskvalitet, Kommunikation, Tillämpad psykologi, Positivt tänkande, FILOSOFI PSYKOLOGI
   (Ca.;280:00)  120:- C 108
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Roos, Anna Maria, 1862-1938.
Sörgården : första skolåret

Stockholm : Bonniers juniorförl. 1985, (Ungern) 195[4]s. Ill. 20 x 13,5 cm. 347 g. Faks. av 1. uppl., Stockholm : Bonnier, 1912. - (Läseböcker för Sveriges barndomsskolor) (Hem och hembygd ; 1) ISBN: 91-48-31071-9 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket gott skick.
Läseböcker barn, Språk, Svenska, Småbarnsberättelser och sagor, Barn/ungdom,
  
 70:-  Cu 23
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ruiz, Miguel. / Nelson, Mary Carroll. (Nedtecknad av)
Bortom fruktan - din guide till frihet och glädje

Malmö : Richter, 2003, (Falun : Scandbook) 261 s. 23,5 x 16,5 cm. 603 g. Originaltitel: Beyond fear. Översatt av Birgitta Karlström. ISBN: 91-7711-369-1 : Inb. förlagsband med skyddsomslag. # I mycket fint skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Orig:s titel: Beyond fear. Tillämpad psykologi, Meditation, Personlig utveckling och träning,
   (Ca.:298:00)  75:-  C 135
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Russell, Ken. / Carter, Philip J.
Testa din IQ

Stockholm : Kommentus, 1996, (Stockholm : Fälth & Hässler) 175 s. Ill. 22 x 15,5 cm. 373 g. Originaltitel: Check your IQ. Översättning och bearbetning: Jola Sigmond och Kristina Turner. ISBN: 91-7344-965-2 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) # I mycket gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Intelligenstester, Psykologi, Mätmetoder, Psykologiska mätmetoder, Intelligens, Intelligenstest, Test, Orig:s titel Check your IQ. Kognitiv psykologi,
  (Ca.:190:00)   60:-        Cp 18
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rönnlund, Bo.
Teori och experiment för lärare och elever. D. 1

Luleå : Norrlands skolkonsult, 1990, 3. tr. [2]201s. Ill. Diagr. Kartor. Tab. 23,5 x 17 cm. 350 g. ISBN: 91-971215-1-7 ; Limhäftad. # I mycket gott skick. Pedagogisk Metodik, Fysik, Metodik Kemi, Fysik, Kemi, Experiment, Undervisning i naturvetenskapliga ämnen, Pedagogisk metodik - naturorienterande ämnen, Undervisning - naturorienterande ämnen, Naturvetenskapliga ämnen, Grundskolan, Teknikundervisning, Pedagogik,
   
90:-   Cu 16 ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stjärne, Kerstin.
Fler passningar - om barn, våld och framtiden i världen

Stockholm : LiberFörlag, 1980, 3. tr. (Borås : Centraltr.) 287 s. Ill. 21 x 19 cm. 573 g. + studieplan 15(1)s. Omsl. och teckningar: Anna Gunnarsdotter. ISBN: 91-38-04754-3 ; Häftad. # Ngt nött utsida, i övrigt i gott skick. Kultur, Barnkultur, Ungdomskultur, Litteraturvetenskap, Barnlitteratur, Ungdomslitteratur, Våld, Läsning, Barn, Ungdomar, Framtiden
   60:-   Cu 3
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stjärne, Kerstin.
Passningar - till kritiken av barnkulturen

Stockholm : LiberFörlag, 1980, 2. uppl. (Arlöv : Berling) 288 s. Ill. 21 x 19 cm. 684 g. ISBN: 91-38-05605-4 ; Häftad. # Ngt nött utsida, namn, i övrigt i gott skick. Kultur, Barnkultur, Ungdomskultur, Sverige, Litteraturvetenskap, Barnlitteratur, Ungdomslitteratur, Barnkultur
   50:-   Cu 4
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sörhuus, Elisabeth.
Ledare i utveckling - handbok för skolledare

Göteborg : Gothia, 1990, (Falköping : Gummesson) [6],138s. Ill. 24 x 16,5 cm. 248 g. Med teckningar av Sonny Tärnblom. Att leda skola (Gothia). ISBN: 91-526-1750-5 ; Limhäftad. # I mycket gott skick. Personalsocial verksamhet, Skolan, Skolledning, Skolorganisation, Skoladministration, Schemaläggning, Skolpersonal, Lärare, Undervisningsväsen, Skolväsen, Ledarskapskola, Ledarskap, Skolledare,
   (Ca.;225:00)  80:- Cu 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tavris, Carol.
Den missförstådda vreden - är det bra eller dåligt att bli arg?

Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1993, (Borås : Centraltr.) 348 s. 23 x 15,5 x 3 cm. "Skrymmande". 699 g. Originaltitel: Anger, the misunderstood emotion. Översättning av Per Nyqvist. ISBN: 91-46-16290-9 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. # Ngr tapelagade revor på omslaget, i övrigt i mycket gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Vrede, Psykologi, Fysiologisk, Känslor, Känsloreaktioner, Ilska, Ursinne, Könsdifferenser, Aggression, Orig:s titel Anger the misunderstood. emotion,
   (Ca.;240:00)  90:- C 121
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thomas Jarlöv. / Peter Kjärsgård.
Förbättra ditt Minne

Bonniers. 1996. (Danmark) 151 s. Ill. 23,5 x 12,5 cm. 248 gram. ISBN: 87-7741-063-7 ; Inb. dekorerat förlagsband. (kartonnage) # I mycket gott skick. Minnesträning, komma ihåg, minne,
   50:-         Cp 19
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wellander, Erik, 1884-1977.
Riktig svenska - en handledning i svenska språkets vård

Stockholm : Norstedt, 1948, 3. översedda uppl. 813 s. 20,5 x 14 x 4 cm. "Skrymmande." 835 g. Inb. klotband. # Nött i kanterna på pärm, i övrig i gott skick. Språk, Svenska, Stilistik, Textlingvistik,
 
   60:-  Cu 21
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wonder, Jacquelyn. / Donovan, Priscilla.
Använd båda hjärnhalvorna - och lyckas bättre på jobbet

Stockholm : Forum, 1984, (Borås : Centraltr.) 277 s. Ill. 21,5 x 13,5 cm. 426 g. Originaltitel: Whole brain thinking. Övers.: Margareta Eklöf. ISBN: 91-37-08630-8 ; Limhäftad. # I mycket gott skick. Språk: svenska, Översättning från: engelska, Hjärnan, Psykologi, Kognitiv, Tillämpad, Personlig Utveckling, Träning, Framgång, Tänkande,
   60:- C 122
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrethammar, Annastina.
Tänk dig ett bättre liv - om affirmation och positivt tänkande

Stockholm : Trevi, 1991, 5. tr. (Södertälje : Fingraf) 192 s. 20 x 13,5 cm. 266 g. ISBN: 91-7160-827-3 ; Limhäftad. # I mycket gott skick. Affirmationer, Affirmations, Psykologi, Tillämpad, Personlig Utveckling, Träning, New age-rörelsen
   90:- C 136
_______________________________________________________________________________________________________________________________

59 st _______________________________________________________________________________________________________________________________