KALIX

Ofta kan det finnas dubbletter även om det står  SÅLD !    på titeln, jag har bara inte hunnit med. Så hör av er och fråga!

Almqvist, C.L. / Med kommentarer av Sture Larsson och Kjell Lundholm
TÖRE
1982, Luleå, Töre hembygdsförening. Inb. dekorerat band. 180s. 23 x 18 cm. 583g. Ill. Sv. foto / Omslag i färg av Gunnar Lindberg "Det gamla bruket" -79 Baksidestext : "Töre är ett samhälle vid Norrbottenskusten mellan Luleå och Haparanda. Där människor arbetat och levat genom århundraden, vare sig det gäller 1500-talets bönder, 1700-talets skeppsbyggare eller 1800-talets brukssmeder. När Carl Ludvig Almqvist skrev om bygdens historia redan under 1950-talet fanns mycket kvar av minnen från gångna generationer. Ett mångårigt studiecirkelarbete har givit foton och detaljuppgifter som kompletterar Almqvist forskningar. Töre har därmed fått en plats på den historiska kartan." # I mycket gott skick.  Töre, historia, Kalix, Norrbotten, Lokalhistoria, Norrland, Geografi
 SÅLD !      Kx 2

Bergbom, Gunnar (Bild) / Isaksson, Gunnar (Text)
Kalix

Luleå : Lule-Bild, UÅ, [1984] (Kalix : S. Nordströms Tryckeri AB) 104s. 22,5 x 23,5 cm. 498g. Ill. Huvudsak i färg. Foto: Gunnar Bergbom Text: Svenska och English. ISBN: 91-7810-168-9 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I mycket bra skick. Språk: svenska & engelska, Norrbottens län, Kalix, Nordkalotten Kalix, foto, Nordkalotten
 SÅLD !     Kx 3

Bergman, Agnetha
mellan Solsken och Åskmoln ur livet som Handelsanställd.

1996, Kalix, Eget förlag, Klammerhäftad. 62s. 21 x 15 cm. 125g. Omslag och sättning: Ulrica Nordström. Baksidestext: Mellan solsken och åskmoln är en memoarbok. Under 33 år har författarinnan arbetat som butiksanställd i samma företag. Med berättarglädje, humor och träffsäkerhet har hon i boken nedtecknat minnen om personer och tilldragelser som präglat hennes arbete och personliga utveckling. Författarinnans engagemang i sitt yrke och i sin fackliga gärning känns äkta och djup. Mellan solsken och Åskmoln är en viktig bok, som många borde läsa. # Kulspetsmärken på bakre pärm, i övrigt i gott skick. Kalix, handelsanställd, memoar, butiksanställd, Arbete, Arbetsmarknad, Kvinnor, Norrbotten, Bergman, Agnetha, Fackligt arbete, Biografi, Personhistoria, Affärsanställda, Sverige, Facklig verksamhet, Livsberättelser, Shop workers, Sweden, Trade-union work, Life stories, Nordkalotten, Butiksarbete, Konsum
60:-   Kx 4

Bergman, Sune
Nog går det bra - Ur min rese-dagbok

Hägersten : förf. 1960, (Kalix : Nordström) Inb. linneband med gulddekor. 159s. 19 x 12,5 cm. 256g. Ill.sv. Linoleum-tryck av ff.
# Ded. Av ff. I gott skick. Biografi, Genealogi, Bergman, Sune, 1890-1976. Nordkalotten

250:-     Kx 5
              Bild kommer
Bergman, Sune
Livet går vidare sa Åbergs Oskar - kalixbor berättar 

Luleå : Norrbottens bildningsförb.,1965, (Kalix : Nordströms tr.- ab) Hft. 301s. 18 x 12 cm. 433g. Ill. sv. Foto och bilder. Omslag Sune Bergman. Baksides text: "En bok om kalixbygden. I denna bok skildras kalixbygden och dess folk på ett sätt som sin like i svensk litteratur. Sune Bergman har utfört en berömvärd gärning genom att till skriven text omforma gamla nederkalixbors berättelser om livet i deras hembygd. Han gör det så att de ursprungliga formuleringarna och ordvalen i görligaste mån bevarats utan att läsekretsen behöver inskränkas enbart till dem som är förtrogna med kalixmålet." .. # I mycket gott skick. Kalix, Socialantropologi, Etnologi, Norrbotten, Geografi, Norrbottens län, Västerbottens län, Bergman, Sune, 1890-1976. Geografi, Historia, Lokalhistoria, Nordkalotten, Dialekter, Kalixmålet
SÅLD !   Kx 6

Bergman, Sune, 1890-1976.
Med näver och glödstift

1958, Västerås, VästmanlandsFolkblads trykeri. Inb. med brun linnerygg och kolorerat omslag. 221(1)s. 19,5 x 13 cm. 417 g.
Ill av ff. glödteckningar på näver och skinn , gravyrer och kritteckningar på plywood och papper.
Baksides text: … "Med näver och glödstift innehåller minnesbilder från hans barndom, ungdom och växtrika kamp för brödfödan som jordbrukare, hemslöjdare och tecknare. Dessutom får vi följa med honom på äventyr i Bottenhavet och Nordsjön, på strövtåg bland lappar, fiskare och bönder och på luffen mellan Kalix och Roslagen."...# I mycket bra skick. Ej signerad vilket är ovanligt.

 240:-    Kx 7

Bergman, Sune, 1890-1976.
Med näver och glödstift

1958, Västerås, Västmanlands  Folkblads tryckeri. Inb. rött klotband med guld dekor. 221(1)s. 19,5 x 13 cm. 414 g.
Ill av ff. glödteckningar på näver och skinn , gravyrer och kritteckningar på plywood och papper. Omslagen medbundna.
Baksides text: … "Med näver och glödstift innehåller minnesbilder från hans barndom, ungdom och växtrika kamp för brödfödan som jordbrukare, hemslöjdare och tecknare. Dessutom får vi följa med honom på äventyr i Bottenhavet och Nordsjön, på strövtåg bland lappar, fiskare och bönder och på luffen mellan Kalix och Roslagen."...# I mycket bra skick. Signerad av ff. på sid. 1
.
 220:-   Kx 8

Bergman, Sune, 1890-1976.
Med näver och glödstift

1958, Västerås, VästmanlandsFolkblads trykeri. Inb. med rödbrun linneband med guld dekor. 221(1)s. 19,5 x 13 cm. 381 g.
Ill av ff. glödteckningar på näver och skinn , gravyrer och kritteckningar på plywood och papper.  främre omslaget medbundet. # Skol.ex, ngt nött utsida, tillskrift och stämpel, inlagan i bra skick. Signerad av ff
.
 SÅLD !      Kx 9

Bergman, Melvin.
Folkskolan i Kalix och Töre 1842-1942

Kalix : [Folkskoleexp.], 1943, Trådhäftad. 190s. 20 x 14 cm. 280g. Ill. Sv. Foto.
Ur innehållet: Folkskolans förberedes, Ur de flyttande folkskolanas historia, Flyttande småskolor och mindre folkskolor, Fasta folkskolor,
Ur de större byarnas historia, Program och bilder från 100-årsjubileet, Källhänvisningar, Person- och sakregister, Innehållsförteckning.
# I gott skick. Folkskolan, jubileer och bemärkelsedagar, historia, Sverige, Norrbotten, 1842-1942, Norrbottens län, Kalix: Folkskolan i Kalix, Töre: Folkskolan i Töre, Kalix, Töre
,
 SÅLD !   Kx 10

Bergström, Sten Ove.
Kronotorparna - kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten

Luleå : Tornedalica, 1981, (Kalix : Nordström) [4]205 s. Diagr. Ill. Tab. Foto. 21 x 15 cm. 267 g. Omslagsteckning : Osmo Santamäki. Tornedalica 32. ISBN: 91-7538-030-7 ; Trådhäftad. Tidigare utg. som diss. med titeln: Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950. Baksidestext av Ragnar Lassinantti : Kronotorpen tillkom i en tid då överbefolkningen i Norrbotten var svåbemästrad. Utvandringen till Nordnorge från östra Norrbotten hade inletts på alvar i början av 1700-talet och upphörde i slutet av 1800-talet. Emigration till Amerika avlöste utvandringen till utvandringen till norska Finnmark som ett led i strävandena att nedbringa överbefolkningen. År 1910 emigrerad inte mindre än 1500 unga livskraftiga män från Norrbotten till USA och Kanada. För att motverka emigrationen började man i Tornedalen dela upp hemmanen, så att inte bara en av bondens söner skulle få sin utkomst av jordbruk. I vissa kommuner bl.a. i Övertorne, Korpilombolo och Tärendö var obesuttna eller "lösa" befolkningen mycket talrik. Kronotorpen var för s.k. egendomslösa i glesbygden en parallell till vad engnahemsrörelsen var för små brukarna. Rationaliseringen inom skogsbruket drev fram en avveckling av kronotorpen. Denna utveckling borde påverkats mer av dagens regionalpoltiska syn på ett fungerande ekonomiskt liv också i glesbygden än vad farhågorna för brist på arbetskraft i vårt näringsliv under lång tid gav anledning till. Det är alltid svårt att sia - speciellt om framtiden. Under alla förhållanden fyller kronotorpen en nisch i Norrbottens sociala historia. Sten Ove Bergström har i sin avhandling erinrat om den hårda verkligheten i kronotorpen och om stordåd av människor som av ödet dömts att vara gömda, glömda och oberömda. # Mindre tillskrift på sid 1, annars i gott skick.Norrbottens län, Svensk historisk bibliografi, Ekonomisk Historia, Sverige Nya Tiden, Modern Tid, Kronotorp, Lantbruk, Norrland, Nordkalotten, Kronoparker, Kolonisationhistorisk, geografi, Norrland 1800-talet 1900-talet
 135:-  Kx 11

Bohman, Kristina.
Kultur & kvinnlighet i Kalix - Kvinnobilder

1996, Bräcke, GBV, Östersund. Glesbygdsverkets skriftserie 1996:1, 144s. 20 x 19 cm. 296 g. ISBN: 91-972550-X ; Limhäftad.
Layout: Ingrid Sillén. Illustrationer: Ulla Granqvist-Kallström. Förord och baksidestext: Inez Backlund. Baksidestext: "Hur skulle en "godkänd" kvinna i Kalix se ut för 100 år sedan och hur har kvinnobilden förändrats under 1900-talet? Det frågade sig socialantropologen Kristina Bohman och började leta efter Kalixkulturens kvinnobilder. Hon fann dem inte i de dokumentära framställningarna. Däremot i romaner och i skrifter om folktro. Här berättar hon om Landan, ett motsägelsefullt väsen som både kan framstå som godmodig bondmora och elakt troll. Hon skiriver om tre kalixförfattares kvinnoskildringar, analyserar muntlig historietradition, går igenom två fotoböcker som skildrar livet i Kalix och redovisar slutligen en undersökning i en skolklass där eleverna skildrar sin uppfattning om kvinnligt och manligt. "Resultatet av Kristina Bohmans arbete är imponerande och njutbart att läsa: Det är inte var dag man får läsa en forskarrapport som är fängslande som en roman!" Inez Backlund" # I mycket fint skick. Glesbygd, Kvinnlighet, Kvinnor, Sverige, Norrbotten, Femininity, Kalix, Könsroller, Kvinnofrågor, Sociologi, Bebyggelsesociologi, Sverige, Kalix

  SÅLD !    Kx 12

Burman, Britt.
Livet en Gåva
(Dikter)
1992, Kalix, G-J OFFSET, Klammerhäftad. 21s. 21 x 15 cm. 40 g. Grafiskform: Toini Wärskog. Baksidestext: Dessa dikter har tillkommit dels för att jag haft förmånen att arbeta med barn, fått ta del av deras frågor, men också glatt mig över den trosvisshet och rygghet dom förmedlar. … MIN FÖRHOPPNING ÄR ATT DESSA DIKTER SKALL KUNNA BLI TILL GLÄDJE och uthållighet att arbeta med det som vi tror på och som ger oss glädje i vår vardag. Britt Burman.
# I mycket gott skick.

  40:-  Kx 14

 

Bucht, Henning, 1858-1919.
Där svenskt och finskt mötas - äldre bygdeanteckningar från Tornedalen

Luleå : Luleå bokförl. 1987, Faks.-uppl. (Luleå :I-tr.)[4],vii,[2] s. s. 6-208. Ill.19,5 x 13 cm. 276g. Trådhäftad. (Faks. av: 2. uppl. Uppsala : Lindblad, 1955) # I gott skick med några mindre bruksspår på pärmen. Svensk historisk bibliografi, Tornedalen, historia, Haparanda historia 1850-talet, Geografi, Norrbotten
  SÅLD !      Kx 13 / O 28

Daun, Åke.
Upp till kamp i Båtskärsnäs - En etnologisk studie av ett samhälle inför industrinedläggelse

Uppsala : Verdandi, Stockholm : Prisma, 1969, (Oskarshamn : Primo) 119 s., [2] pl.-bl. Ill. 18,5 x 11,5 cm. 121 g. Verdandi-debatt ;41. Ill. Sv.foto i mitten 2 sid. Mest bilder av Pål-Nils Nilsson. Pocket. Baksidestext: År 1965 beslutade AB Statens Skogsindustrier att lägga ned sågverket i Båtskärsnäs i Kalix kommun. Knappast någon av de senaste årens många industrinedläggelser har väl blivit föremål för sådana arbetsdemonästrationer som just denna. Författaren försöker förklara dessa demonstrationer och har i detta syfte själv levt med samhällets befolkning en längre tid. Han har i detalj granskat det politiska spel som utvecklade sig - inte minst kommunisternas roll i sammanhanget - vidare det lokala kulturmönstret och arbetarnas ekonomiska villkor. Skriften vänder sig lika mycket till en intresserad allmänhet som till samhällsforskare av facket. Åke Daum, född 1936, är fil.lic. i nordisk och jämförande folklivsforskning. Han tillhör forskningsgruppen för entomologiska samhällsundersökningar vid Stockholms universitet. # I skapligt skick, namn rec. ex. (stämpel) nött utsida + en del understrykningar på sid. 9.
Båtskärsnäs sågverk, Fackliga organisationer, Sverige, Norrbotten, 1960-talet, Sågverksarbetare, Båtskärsnäs, Sociologi, Bebyggelsesociologi, Geografi, Etnologi, Arbetsliv, Folklivsforskning, Etnografi, Ekonomi, Kalix, Näringsliv

  60:-  Kx 15

 

Ekholm, Karl.
Ytterbyn - Några bidrag till dess historia


[Kalix] :K. Ekholm, 1985, 158 s. 21 x 15 cm. 258 g. Ill. Sv.foto. # Gåvotillskrift på insidan av pärm, i övrigt i gott skick.

Svensk historisk bibliografi, Ytterbyn, Lokalhistoria, Geografi, Historia, Nordkalotten, Byaliv, Byar, Kalix

 SÅLD !   Kx 16

Eneslätt, Ulla.
Alla frågor börjar med Varför?

Skellefteå : Ord & visor, 2004, (Ryssland) 95 s. 22 x 14 cm. 250 g. ISBN: 91-88675-90-4 ; Inb.förlagsband med skyddsomslag. # I nyskick, signerad av ff.
Eneslätt, Ulla, Sorgearbete, Biografier, Bröstcancer, Nordkalotten, Anhöriga, Närstående, Fallbeskrivning, Sjukdomsupplevelser, Cancer.

 160:-  Kx 17

Engren, Bengt.
liv i Guds händer - Sånger för fyrstämmig kör med piano

UÅ , Kalix, G-J OFFSET. Klammerhäftad. 20s. 21 x 15 cm. 39 g.
# I mycket gott skick.

 30:- Kx 18

Hallman, Birger.
Rolfs by - En by i Nederkalix, Näringar och hemman

[Luleå] : [B. Hallman], 1998, (Kalix : Nordströms tr.) 185 s.([4],185s.) Ill. Sv. Foto. Kartor m.m. 21,5 x 15 cm. 437g. Layout och produktion författaren. Upplagan : 500, Inb. dekorerat förlagsband. Baksidestext: När jag forskat i min egen släkt har intresset ökat för byns historia. Vilka människor har levt här och vilka hemman har man ägt? Dessutom har jag i forskningen funnit handlingar ur vilka man kan tolka människors levnadsvillkor. Med ledning av detta samt äldre personers berättelser och egna upplevelser har jag berättat om livet i äldre tider. # Ny bok. Svensk historisk bibliografi, Rolfs, Nederkalix, Kalixdalen, Byar, Personhistoria, Historia, Lokalhistoria, Nordkalotten, Norrbotten
  SÅLD !   Kx 19
            Bild kommer
Hanneberg, Peter.
Levande älv - Längs Kalixälven från till hav

1991, Örebro, Streiffert. Org. Utg. 120s. 24,5 x 23 cm. 646 g. Rikt. Ill. Färgfoto. ISBN: 91-7886-082-2 : Inb. förlagsband med skyddsomslag. Baksides text: Kalixälven är en av Europas allra sista, orörda storälvar. Den passerar genom de flesta nordnorrländska naturtyper under sin fascinerande färd från fjäll till hav. Glaciärer, björkskog, barrskog, myr, odlingsbygd, skärgård. Författaren och fotografen Peter Hanneberg har följt Kalixälven från Kebnekaises topp ända ut i Bottenviken. Under vägen ger han en faktarik och personlig skildring av den jungfruliga älven och dess spektrum av värdefulla naturtyper. Människans förhållande till älven lyfts fram under resan - samerna, bönder, nybyggare, fiskare, turister. Boken avslutas med en diskussion om vattenkraft och älvarnas framtid. Levande älv är engagerrat och lättillgängligt skriven. Den har av Världsnaturfonden utnämnts till Årets Pandabok 1992. Denna dokumentation i bild och text av den orörda Kalixälven, med dess höga estetiska, ekologiska och kulturhistoriska värden, kan bli ett viktigt debattverktyg om hotet mot älven åter skulle bli aktuellt. Kalixfödde poeten Folke Isaksson har skrivit ett särskilt förord. # I mycket gott skick.
  100:-    Ö 15 / Kx 20

Hultland, Gunnar.
Virkestransporterna i Kalix älvdal 1951- 1960 - [Timber transport in the Kalix river basin 1951-1960]

Uppsala, 1962, (Uppsala : Appelberg) 247 s. 25 x 18 cm. 681 g. Ill. Sv.foto, tab, kartor. + 12 separata kartor i ficka.
Avhandling. GEOGRAPHICA Nr. 27 / With an English Summary. # Namn på omslag, lite gulnad rygg, i övrigt i mycket gott skick.
Ekonomisk Historia, Sverige, Efterkrigstiden, Kalix älvdal, Timmersortering, Kalix älv, Kalixdalen, Skogsbruk, Timmerflottning, Sortering, Kalix, Virkestransport, Nordkalotten, Flottning, Virke, Transportmedel, Kalixälv, Kommunik. Allm. Geogr. Sv. Norrland. Arb. Ind. Skog & trädg. Kalix älvdal

  200:-  Kx 21

Hylander, Tore. "Rasp"
Sucktomtens berättelser - Snåriga skogens mysterier

1983, Kalix, Hylander & Ryd förlag. ISBN: 91-86550-00-4 ; Klammerhäftad. usn. 14,5 x 21 cm. 121 g. Ill. Rikligt med färgbilder av ff. # I ny skick.Barn/ungdom
 SÅLD !    Kx 22

Hylander, Tore.
Blommor och träd vid Medelhavet

Stockholm : Bonnier fakta, 1981, Omarb. uppl. (Stockholm : Ljunglöf) 121 s. Ill. Kart. 21 cm. Fotografer: Ingmar Holmåsen ... Kartor och teckningar: Tore Hylander. Vetenskaplig granskning : Roland Staav. ISBN: 91-34-48789-1 ; Inb. dekorerat förlagsband. # I fint skick, signerad av ff. Växtgeografi, Medelhavsländerna, Botanik, Europa, Floror, Fanerogamer, Växter, Naturvetenskap
 SÅLD !    Kx 23

Isacson, Gunnar.
Somrarna för länge sen

1978, Kristianstad, Tiden. ISBN: 91-550-2236-7 ; Inb.skyddsomslag. 187s. 21,5 x 14 cm. 405 g. Baksidestext: "Gunnar Isacson debuterade hösten 1976 med en samling berättelser om jakt - Hem till min skog - som blev en stor framgång. Året därpå återkom han med en ny samling - Kojan på berget. Somrarna för länge sen handlar också om jakt - inte så mycket om jakt med bössa och hundar - utan om fågelbons och rävgryts dragningskraft på unga pojkar. Varje sommar befolkas Isacsons barndomsgård i Norrbotten av varje djurunge som adopterats av barnen på gården. Genom att minnas alla sina adoptivdjur åtterkallar Isacson sin barndoms somrar - med dofter, fiskafängen och busstreck. Författaren berättar med humor och inlevelse om vådliga äventyr för att skaffa just den sommarens djurunge. Han berättar också om hur djuren ingriper på både gott och ont i gårdens vardagsliv. På så sätt får läsaren inblick i många av naturens hemligheter djurens egenart och vanor och livet i en norrbottnisk by på 1940-talet." # Tillskrift i övrigt i gott skick.
Naturberättelser, Jaktskildringar, Sverige, Kalix

 70:-    Kx 24
 
Isacson, Gunnar.
Somrarna för länge sen

1978, Kristianstad, Tiden. ISBN: 91-550-2236-7; Inb.bib.band. Gallrad. 187s. 21,5 x 14 cm. 452 g. Baksidestext: "Gunnar Isacson debuterade hösten 1976 med en samling berättelser om jakt - Hem till min skog - som blev en stor framgång. Året därpå återkom han med en ny samling - Kojan på berget. Somrarna för länge sen handlar också om jakt - inte så mycket om jakt med bössa och hundar - utan om fågelbons och rävgryts dragningskraft på unga pojkar. Varje sommar befolkas Isacsons barndomsgård i Norrbotten av varje djurunge som adopterats av barnen på gården. Genom att minnas alla sina adoptivdjur åtterkallar Isacson sin barndoms somrar - med dofter, fiskafängen och busstreck. Författaren berättar med humor och inlevelse om vådliga äventyr för att skaffa just den sommarens djurunge. Han berättar också om hur djuren ingriper på både gott och ont i gårdens vardagsliv. På så sätt får läsaren inblick i många av naturens hemligheter djurens egenart och vanor och livet i en norrbottnisk by på 1940-talet." # Stämplar.
Naturberättelser, Jaktskildringar, Sverige, Kalix

 55:-        Kx 25
 
Isacson, Gunnar.
Kojan på berget

1977, Kristianstad, Tiden. ISBN: 91-550-2132-8 ; Inb. bib. band. Gallrad. 223(1)s. 21,5 x 14 cm. 443 g. Baksidestext: "Gunnar Isacson debuterade hösten 1976 med en samling berättelser om jakt - Hem till min skog - som blev en stor framgång. Han återkommer i år med en ny samling som han kallar - Kojan på berget. Att Isacson är en hängiven skogsvandrare går inte att ta miste på. Hans berättelser är fyllda av skogens dofter och sinnesförnimmelser. De handlar nämligen inte bara om jakt. Jakten är för honom ett sätt att uppleva naturen och lära känna de vilda djurens beteende och vanor. Även om han äger förmågan att fånga den ibland olidliga spänning som finns inbyggt i jaktens väsen, så glömmer han inte att naturen har andra äventyr att bjuda på och här framstår han också som en utomordentlig naturskildrare." # Stämplar. Naturberättelser, Jaktskildringar, Sverige, Kalix
  50:-              Kx 26
 
Isacson, Gunnar.
Kojan på berget

1977, Kristianstad, Tiden. ISBN: 91-550-2132-8 ; Inb. Förlagsband med ngr. revor i skyddsomslag. 223(1)s. 21,5 x 14 cm. 409 g. Baksidestext: "Gunnar Isacson debuterade hösten 1976 med en samling berättelser om jakt - Hem till min skog - som blev en stor framgång. Han återkommer i år med en ny samling som han kallar - Kojan på berget. Att Isacson är en hängiven skogsvandrare går inte att ta miste på. Hans berättelser är fyllda av skogens dofter och sinnesförnimmelser. De handlar nämligen inte bara om jakt. Jakten är för honom ett sätt att uppleva naturen och lära känna de vilda djurens beteende och vanor. Även om han äger förmågan att fånga den ibland olidliga spänning som finns inbyggt i jaktens väsen, så glömmer han inte att naturen har andra äventyr att bjuda på och här framstår han också som en utomordentlig naturskildrare." # Namn, ngt nött skyddsomslag. Naturberättelser, Jaktskildringar, Sverige, Kalix
 SÅLD !  Kx 27
 
Isacson, Gunnar.
Hem till min skog

1976, Kristianstad, Tiden. ISBN: 91-550-2023-2 ; Inb. förlagsband med skyddsomslag. 193 s. 21,5 x 14 cm. 410 g. Baksidestext: "HEM TILL MIN SKOG är en samlig berättelser om jakt med det självupplevdas prägel - detaljrika skildringar, fyllda av dofter, synintryck och sinnesförnimmelser. Författaren återger sina jaktupplevelser på ett rakt sätt och fångar den dramatik som finns inbyggt i jaktens väsen. I berättelserna finns en insikt i och kännedom om hur djuren lever, och man kan inte missta sig på att författarens kärlek till naturen och det vilda är äkta, vilket ibland tar sig uttryck i rena naturpoesin, antingen nu skildringen gäller ett fågelsträck i skymningsljus eller ett pass under en älgjakt." # I mycket gott skick. Naturberättelser, Jaktskildringar, Sverige, Kalix
 90:-  Kx 28
 
Isacson, Gunnar.
Hem till min skog

1976, Kristianstad, Tiden. ISBN: 91-550-2023-2 ; Inb. Gallrad bib.ex. 193 s. 21,5 x 14 cm. 461 g. Baksidestext: "HEM TILL MIN SKOG är en samlig berättelser om jakt med det självupplevdas prägel - detaljrika skildringar, fyllda av dofter, synintryck och sinnesförnimmelser. Författaren återger sina jaktupplevelser på ett rakt sätt och fångar den dramatik som finns inbyggt i jaktens väsen. I berättelserna finns en insikt i och kännedom om hur djuren lever, och man kan inte missta sig på att författarens kärlek till naturen och det vilda är äkta, vilket ibland tar sig uttryck i rena naturpoesin, antingen nu skildringen gäller ett fågelsträck i skymningsljus eller ett pass under en älgjakt." # Bib.ex med stämplar. Naturberättelser, Jaktskildringar, Sverige, Kalix
50:-    D Kx 29
 
Isacson, Gunnar.
Minnet av Liv

1985, Stockholm Tiden. ISBN: 91-550-3008-4 ; Inb. Förlagsband med skyddsomslag. 242 s. 21,5 x 14 cm. 439 g. Baksidestext: "En roman om kärleken, den omöjliga och den enda möjliga. Om den unge mannen Martin som byter upp från sin hembygd när man just lagt hans kamrat Åke i graven, bara 17 år gammal. Om en resa som sträcker sig genom tre länder och varar i nästan tre årtionden. Om mötet med flickan Arja som han dansade med en kväll och som hos honom väcker det starkaste minnet av Liv. Författaren avtäcker lager efter lager av huvudpersonens eget liv i berättelsen om Liv och andra kvinnor som han mött och betytt mycket för honom. En sensuell och ovanligt nära roman om kärlek." # Sid. 1 borta i övrigt fin. Skönlitteratur
 70:-  Kx 30
 
Isacson, Gunnar.
1945 års män

1982, Falköping, Tiden. ISBN: 91-550-2683-4 ; Inb. Förlagsband. med skyddsomslag. 287 s. 21,5 x 14 cm. 505g. Baksidestext: "510 Kyrö stod bredbent mitt i logementet klädd i bara kronans påsiga kalsonger som han knäppt i kors för att få dem att sitta. De flesta av grabbarna på att samlas på luckan kom från jord- och skogsbruk. Kyrö hade jobbat i gruvan. Som en ung vacker gud stod han där, mannen från underjorden, liksom stigen direkt ur gruvans mörker." 1945 ÅRS MÄN handlar om grabbarna på ett logemente som gör sin värnplikt året efter kriget. Berättelsen följer dem från första till sista dan i "lumparhelvetet". Några öden stiger fram både bland meniga och befäl, en del tydliga, en del ganska anonyma. Boken rymmer många roliga, i en del fall stolliga och helt galna händelser som gruppens medlemmar iscensätter. Den ställer en del frågor. Som denna: Måste vi utbilda oss i att döda varandra för att få leva vårt liv på jorden? En fråga som talar rätt in i vår egen tid." # ded. av ff. något nött omslag. Skönlitteratur
 100:-   Kx 31
 
Isacson, Gunnar.
Tonen av en sälgpipa

1996, Kristianstad, Settern. ISBN: 91-7586-471-1 ; Inb. Dekorerat förlagsband. 139 s. 21,5 x 14 cm. 310g. Omslagsbild: Hag Hans Engstedt. Baksidestext: "Gunnar Isacson med 40 journalist år och nio böcker om jakt, djur och natur bakom sig berättar om en levande alltid nära skogen. Hans berättelser spänner här över ett ännu vidare fält än hans tidigare naturböcker, allt från ett samtal en sommarkväll med en rödbrun stackmyra, porträtt av skogsmän han lärt känna och om spännande möten, med och utan bössa, med djuren, skogens urinnevånare, som han även i sin roll som jägare ofta skildrar med värme och kunskap." # Ny bok. Naturberättelser, Jaktskildringar, Sverige, Kalix
 SÅLD !     Kx 32 / BB Ö 16